Citește-te pe tine însuți!

Citește-te pe tine însuți

O uriașă putere ne-a fost dăruită: aceea de a crea realitate. Facem asta cu fiecare gând pe care îl urzim în spațiul vast al Minții. Gândul se transformă în cuvânt, emoție și stare, ne modelează vitalitatea și corpul, modelează relațiile, gesturile și cine credem că suntem. Și în ultimă instanță, gândul acesta modelează lumea în care ne aflăm, în toate detaliile sale.

Privim oamenii, lumea și situațiile ca fiind exterioare, fără să ne dăm seama că privim propriile noastre gânduri despre noi înșine și despre existență. Tot ceea ce putem percepe în  această lume este un basorelief viu, o hologramă în necontenită schimbare modelată de gândire. De aceea în zilele noastre se duce o imensă bătălie pentru stăpânirea gândirii. Cine stăpânește și modelează gândirea lui om, stăpânește lumea lui interioară și proiecția ei în afară.

Un timp îndelungat noi toți am rătăcit în această sală a oglinzilor, lumea, fără să ne dăm seama că este proiecția perfectă a lumii noastre interioare. Am gândit că această lume se petrece în afara noastră și gândul acesta a modelat experiența vieții noastre în această dimensiune. Am folosit Puterea pentru a crea o experiență a separării. Întreaga durere, singurătate și nebunie a acestei lumi s-a născut din gândul separării.

Asemenea copiilor jucându-se cu jucăriile lor, am proiectat lumea noastră interioară în ele și am crezut că toate acestea există separat de gândurile noastre. Umanitatea și noi înșine am trecut prin prăbușiri și înălțări nenumărate până când am început să intuim adevărul. Am crescut. Iar acum suntem în punctul în care redescoperim nu cine suntem, ci mai degrabă ce suntem.

Cine suntem, știm. Căci ne-am asumat nenumărate identități. Suntem Acela care joacă toate rolurile, care poartă toate măștile și creează toate scenariile. Așa am ajuns să intuim Ce suntem, descoperind această Putere de a crea și a trăi toate poveștile pe care le spunem despre noi înșine.

Avem această Putere pentru că ne-am născut în mijlocul ei, și facem parte din ea, în același fel în care gândurile noastre fac parte din spațiul vast și infinit al Minții. Omul și gândurile lui se petrec în acest spațiu al Minții. Nu contează deloc că am folosit Puterea pentru a crea dramă și durere, crezându-ne separați și mici. Contează doar faptul că am învățat despre Putere, folosind-o, chiar dacă a durut.

Această lume îndurerată și zguduită de lupte este experiența creată de noi înșine. Dar și minunăția ei este asemenea. Suntem noi înșine. Ca o carte ce continuă să fie scrisă la fiecare răsuflare, gând și gest, și care ne reprezintă în orice clipă, complet. Dar dincolo de luptă și minunăție, dincolo de dramă și frumusețe, dincolo de lumină și umbră, te invit să simți Puterea care stă în spatele lor, tăcută.

Raiul și iadul sunt experiențe generate de gând. Dar Puterea este a Minții din care se naște gândul, precum omul din Întregul sacru în care se petrece.

Maestrul este omul care scrie cartea lumii cu propriile sale gânduri, conștient de Puterea ce curge în el. Este Acela care se naște în propria ta inimă atunci când poți recunoaște Puterea ce ți-a fost dăruită. Oriunde ai privi, citești în cartea lumii și a experienței despre tine însuți. Nu există altă vindecare decât prin reunificare și nu există altă cunoaștere decât experiența reîntregirii.

Cărțile Maestrului Interior sunt cărți despre tine. Citește-te pe tine însuți. Crăciunul care se apropie ar trebui să fie nașterea în interiorul tău a Aceluia care scrie cartea lumii. El se trezește în tine, în mine, în noi.

Agnis


Practica vindecării

Toate meditațiile din seria Meditații Vindecătoare sunt precum unelte, fiecare conținând înlăuntrul său posibilitatea vindecării. Sunt precum unelte de grădinărit. Unele pregătesc terenul, pe când altele sunt hrana solului, sunt îngrășământul natural ce încurajează pământul să germineze. Unele sunt precum o săpăligă, căci ajută la deschiderea pământului și pregătirea acestuia pentru cultivare (acestea sunt meditații ce devin practici pentru o viață), pe când altele creează condiții prielnice unde grația poate să crească. Unele sunt folosite doar pentru a da la o parte bolovanii, pe când alte meditații sunt create și folosite pentru a dizolva, rapid, anumite obstacole.
Dacă continuu cu metafora „unelte de grădinărit”, pot afirma cu certitudine că fiecare dintre aceste Meditații Vindecătoare sunt potrivite pentru un anumit aspect al pregătirii, al plantării și al recoltării remarcabilelor rezultate ce apar, în mod natural, în procesul nostru de vindecare. Iar când credința este vie, trăim adevărate miracole vindecătoare.

Continue reading

There Was No Obvious 2019 AwardsBait, And That’s a Good

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly to get into his pantaloons as soon as possible. He complied, and then proceeded to wash himself. He then donned his waistcoat, and taking up a piece of hard soap on the wash-stand center table, dipped it into water and commenced lathering his face. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding 

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly.

A Delightful Discovery

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.

There Was No Obvious 2019 AwardsBait, And That’s a Good

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly to get into his pantaloons as soon as possible. He complied, and then proceeded to wash himself. He then donned his waistcoat, and taking up a piece of hard soap on the wash-stand center table, dipped it into water and commenced lathering his face. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding 

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly.

A Delightful Discovery

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.

There Was No Obvious 2019 AwardsBait, And That’s a Good

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly to get into his pantaloons as soon as possible. He complied, and then proceeded to wash himself. He then donned his waistcoat, and taking up a piece of hard soap on the wash-stand center table, dipped it into water and commenced lathering his face. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding 

The house opposite commanded a plain view into the room, and observing more and more the indecorous figure that Queequeg made, staving about with little else but his hat and boots on to accelerate his toilet somewhat, and particularly.

A Delightful Discovery

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.

Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor. Him had wound use found hoped of distrusts immediate enjoyment. These reflections just here are occasioned. Where he kept his razor, when lo and behold, he takes the harpoon. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening.