Termeni și Condiții » Călătoria Inimii Skip to content

Termeni și Condiții

Bine ați venit pe site-ul www.calatoriainimii.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site prezentate mai jos. Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acest document și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

 

Politica de utilizare a site-ului
Toate materialele din conținutul acestui site (incluzând orice material, orice informație, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video) sunt proprietatea intelectuală a Operatorului FUNDAȚIA CĂLĂTORIA INIMII. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu acordul prealabil scris al proprietarului si cu menționarea sursei.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni și condiții.

Operatorul nu este răspunzător pentru consecințele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. Operatorul nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice altă contaminare similară.

Termenii și condițiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Cookie
Site-ul www.calatoriainimii.ro folosește cookies.

“Cookie” reprezintă un fragment minim de informație care este transmis către browser-ul dumneavoastră de către web server-ul nostru și este salvat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Operatorul folosește informații de tip cookie pentru a genera conținut și servicii cât mai corecte și mai personalizate vizitatorilor site-ului. De exemplu, putem folosi informații pentru a afla din ce regiune geografica sunteți și cu ce frecventa accesați site-ul nostru. Aveți posibilitatea să blocați instalarea de cookies pe hard-ul dumneavoastră, dar vă rugam sa țineți seama de faptul că blocarea de cookies poate afecta performanta website-ului.

Donatii
Prin intermediul site-ului se pot face donații online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de donator.

Pentru donațiile efectuate pe site, datele donatarilor din formularul de plata (date personale de contact si date bancare) sunt transmise si prelucrate de către operatorul plăților EuPlatesc (www.euplatesc.ro).

Precomenzi

Un produs la precomanda este un produs ce urmează să fie lansat și poate fi achiziționat înainte de lansare. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare. Produsele la precomandă se adaugă in cos in același fel ca orice alt produs din magazinul online. Făcând o precomanda, vă asigurați că veți primi produsul imediat după lansare si că veți beneficia de un preț foarte bun. Produsele aflate la precomandă vor fi livrate, în ziua lansării sau în maxim 1-2 zile lucrătoare de la lansare, în situația în care produsul există pe stocul calatoriainimii.ro  în ziua lansării. În situația în care produsul ajunge în posesia calatoriainimii.ro după data lansării, livrarea se va face in 1-2 zile lucrătoare din momentul intrării produsului în stocul  calatoriainimii.ro 

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CADRUL FUNDAȚIEI CĂLĂTORIA INIMII

 

Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) are scopul de a te informa cu privire la:

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • Scopurile pentru care colectăm și folosim datele tale personale;
 • Temeiul de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • Durata procesării acestor date;
 • Drepturile tale în calitate de persoană vizată și modul în care le poți exercita;
 • Cui îi putem dezvălui datele cu caracter personal.

 

Îți recomandăm să citești cu atenție prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal coroborat cu Regulamentele interne ale Fundației. Dacă nu ești de acord cu prevederile Politicii, te rugăm să nu accesezi, completezi și transmiți cererile sau formularele de înscriere, să nu ne contactezi și să nu întreprinzi niciuna dintre acțiunile descrise de prezentul document ce presupun colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

 

Te informăm că, în absența acordului tău cu privire la prezenta Politică, nu vei putea adera ca voluntar sau ca membru al Comunității Fundației, respectiv nu vei putea participa la programele și evenimentele Fundației.

 

 1. IDENTITATEA OPERATORULUI

 

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Fundația Călătoria Inimii, cu sediul în Sat Târsa (Comuna Boșorod) nr. 57, județul Hunedoara, înregistrată sub nr. 2/A/2023 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Judecătoria Hațeg, în calitate de Operator.

 

 1. DEFINIȚII

 

 

Persoană vizată

Orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Operator.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum:  nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Transfer

Divulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția terțelor părți a Datelor cu caracter personal, fie prin transmiterea Datelor cu caracter personal respectivei terțe părți, fie prin permiterea accesului la Datele cu caracter personal prin alte mijloace.

GDPR / RGPD

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal

Toate legile și regulamentele aplicabile în România, indiferent dacă sunt legislație primară (precum legile naționale și/sau RGPD) sau legislația secundară (precum Orientările Grupului de Lucru Art. 29 sau alte orientări emise de Autoritatea de Supraveghere), aplicabile Prelucrării Datelor cu caracter personal conform prezentei Politici.

Autoritate de Supraveghere

înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal sau oricare altă autoritate căreia i s-au atribuit responsabilitățile de protecție a Datelor cu caracter personal în conformitate cu Legislația privind protecția datelor din oricare stat membru al Uniunii Europene.

Consimțământ

Orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Destinatar

Persoana fizică sau juridică, instituția sau autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

Voluntar

Persoana fizică cu care Fundația a încheiat un contract de voluntariat și care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Fundației.

Membru al Comunității

Persoana care a aderat la principiile și valorile Fundației și care a dobândit calitatea de membru conform procedurii prevăzută de Regulamentul privind voluntarii și comunitatea Fundației Călătoria Inimii.

Comunitate online

Grup restrâns alcătuit din membrii Comunității Fundației, care și-au manifestat intenția de a fi primiți în grupurile online create și administrate de Fundație (prin aplicații de mesagerie precum Whatsapp sau Telegram).

Site

https://calatoriainimii.ro/

Utilizator

Orice persoană care accesează și/sau utilizează Site-ul, respectiv accesează și utilizează resursele, materialele și orice alte informații disponibile pe Site sau furnizate prin intermediul newsletter-ului și/sau prin orice alte mijloace, dacă este cazul.

Utilizarea Site-ului

Orice acțiune întreprinsă de Utilizator, precum, dar fără a se limita la acestea: accesarea Site-ului, accesarea, vizualizarea, descărcarea și/sau utilizarea resurselor disponibile pe Site, indiferent de forma acestora (articole, materiale scrise, video, audio, ghiduri etc), contactarea/transmiterea unei solicitări către Operator, abonarea la newsletter ș.a.

 

 • CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPUL, TEMEIUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII.

 

În contextul interacțiunii cu Operatorul, ca persoană fizică, poți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le colectăm. Te informăm că folosim datele tale cu caracter personal în următoarele situații:

 

 1. Dacă completezi și transmiți Formularul de înscriere ca voluntar sau Formularul de aderare la Comunitatea Fundației

 

Categorii de date pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢     nume și prenume;

➢     Adresa de e-mail;

➢     Numărul de telefon;

➢     Semnătura;

➢     Experiența profesională/ studii absolvite;

➢     Orice alte date cu caracter personal ce pot fi incluse în documentele necesare potrivit legii pentru desfășurarea procesului de selecție;

➢     Conținutul comunicărilor.

➢     Înregistrarea și procesarea cererii de înscriere/de aderare;

➢     Înregistrarea și procesarea solicitărilor transmise de persoana vizată și transmiterea răspunsului la acestea;

➢     Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate;

➢     Desfășurarea procesului de selecție ori de admitere în comunitate;

➢     Asigurarea unei bune comunicări între Operator și persoana vizată în vederea analizării cererii și deciziei de a admite sau respinge cererea de înscriere/de aderare;

➢     Parcurgerea negocierii și etapelor prealabile încheierii contractului de voluntariat;

➢     Arhivare și păstrare documente.

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului

 

➢       Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

Datele vor fi păstrate pe toată perioada necesară analizării și soluționării cererii de înscriere/de aderare.

 

După încetarea perioadelor mai sus menționate, dacă nu ai fost selectat/admis și ești de acord, datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni pentru a te putea informa cu privire la viitoare oportunități.

 

 

 

 

 

 1. Dacă ai încheiat cu Fundația un Contract de voluntariat

 

 

Date cu caracter personal pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢   Nume și prenume;

➢   Data nașterii / vârsta;

➢   Domiciliul;

➢   Codul numeric personal;

➢   Studii/specializare/ocupație

➢   Date privind experiența profesională/educațională, aptitudinile, competențele și abilitățile persoanei vizate, rezultatele obținute în urma evaluărilor;

➢   Adresa de e-mail;

➢   Număr de telefon;

➢   Semnătura;

➢   Copia actului de identitate + datele cuprinse în acesta;

➢   Copia actelor de studii + datele cuprinse în acestea.

➢ Întocmirea / actualizarea / stocarea / arhivarea / distrugerea dosarului voluntarului:

○    Informarea persoanei vizate conform art. 13 GDPR, document asumat prin semnătură de persoana vizată;

○    Analiza cererii (rezoluție aprobat / respins/ motivarea respingerii);

○    Încheierea contractului de voluntariat;

○    Întocmirea fișei voluntarului;

○    Întocmirea fișei de protecție a voluntarului;

○    Întocmirea documentației aferente instruirii voluntarului

➢ Executarea contractului de voluntariat;

➢ Aderarea la grupul online al Operatorului;

➢ Asigurarea unei bune comunicări între părți;

➢ Prelucrarea datelor personale în scopuri statistice și de cercetare științifică;

➢   Art. 6, alin.1, lit. b) și c) GDPR;

 

➢   Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat;

 

 

Datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de voluntariat, precum și pentru o perioadă de 5 ani din momentul încetării contractului de voluntariat, conform prevederilor legale în materie.

➢   Nume și prenume;

➢   Numărul și data contractului de voluntariat;

➢   Numărul de ore și tipul de activități desfășurate;

➢   Rezultatul evaluării.

➢ Întocmirea Registrului de evidență a voluntarilor

➢   Art. 6, alin.1, lit. c) GDPR;

 

➢   Art. 11 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat.

Datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de voluntariat, precum și pentru o perioadă de 5 ani din momentul încetării contractului de voluntariat, conform prevederilor legale în materie.

➢   Nume și prenume;

➢   Domiciliul;

➢   Codul numeric personal;

➢   Numărul și data contractului de voluntariat;

➢   Numărul de ore și tipul de activități desfășurate;

➢   Rezultatul evaluării;

➢   Semnătura

➢ Întocmirea și eliberarea certificatului de voluntar, a raportului de activitate, evaluarea voluntarului, adeverință de vechime.

➢    Art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR;

 

➢   Art. 10 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat

Datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de voluntariat, precum și pentru o perioadă de 5 ani din momentul încetării contractului de voluntariat, conform prevederilor legale în materie.

➢   Nume și prenume;

➢   CNP;

➢   Semnătură;

➢   Cont bancar, moneda contului, banca la care este deschis contul, dacă este cazul.

➢ Justificări financiar-contabile (dacă Operatorul asigura cazare, transport, masa etc.).

➢   Art. 6, alin.1, lit. c) GDPR;

 

➢   Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat;

 

➢   Legea contabilității nr. 82/1991;

Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale.

 

După încetarea Contractului, datele prelucrate pentru

întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia documentele au fost întocmite, potrivit legislației contabile în vigoare.

➢   Nume și prenume;

➢   Imaginea.

➢ Întocmirea portofoliului de imagini al organizației pentru mediatizarea / diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;

 

➢ Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la Fundație, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.

Art. 6, alin.1, lit. a) GDPR.

Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

 

Îți poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: office@calatoriainimii.ro

 

 

De asemenea, având în vedere că Fundația deține conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde Voluntarii vor putea contribui și vor putea face comentarii, Voluntarul își asumă condiţiile de realizare a acestora. Puteţi dezvălui datele voastre în diferite moduri, spre exemplu plug-in-urile reţelelor de socializare (cele oferite de Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram etc.) sau folosind servicii ale unor terţe părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea folosi informaţiile respective. Aplicaţiile de socializare şi plug-in-urile reţelelor de socializare sunt operate chiar de reţeaua de socializare şi respectă condiţiile de utilizare ale acelor reţele privind protecţia datelor şi cookie-urile. Asiguraţi-vă că le cunoaşteţi înainte de a utiliza astfel de platforme.

Totodată, orice prelucrare de date care se va realiza prin intermediul utilizării platformelor sau aplicațiilor de mesagerie scrisă sau vocală va fi supusă Politicilor de confidențialitate proprii ale fiecărei platforme în parte.

 

 1. Dacă ești membru al Comunității Fundației

 

Categorii de date pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢     nume și prenume;

➢     semnătura olografă sau electronică;

➢     adresă de e-mail;

➢     număr de telefon;

➢     Conținutul comunicărilor.

➢     Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea administrării și gestionării comunității;

➢     Asigurarea accesului la grupul online al comunității;

➢     Exercitarea drepturilor și obligațiilor stipulate în Regulamentul privind voluntarii și membrii comunității Fundației;

➢     Arhivare și păstrare documente.

➢     Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

 

 

Datele vor fi păstrate pe toată perioada în care persoana vizată deține calitatea de membru al comunității Fundației, precum și pentru o perioadă de 12 luni de la încetarea calității de membru.

 

➢     nume și prenume;

➢     adresă de e-mail;

➢     număr de telefon.

➢   Comunicări comerciale și de marketing;

➢   Transmiterea de informații, sugestii, recomandări și noutăți cu privire la serviciile noastre;

➢   Transmiterea de newlettere;

➢   Solicitarea de feedback cu privire la serviciile noastre cu scopul de a ne îmbunătăți ori personaliza serviciile și ofertele noastre.

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

**În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, dacă Operatorul obține în mod direct adresa de e-mail a clientului, putem utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la activități, beneficii sau servicii similare pe care le comercializăm.

 

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe constimțământul tău, datele tale vor fi păstrate până la dezabonare/retragerea consimțământului acordat. Îți poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, exprimându-ți opțiunea de a nu primi comunicări în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa office@calatoriainimii.ro

 

În cazul în care prelucrarea datelor tale are ca temei interesul legitim al Operatorului, ai dreptul în orice moment, în mod gratuit, de a te opune utilizării adresei tale de e-mail pentru efectuarea de comunicări comerciale și de a ne solicita să nu-ți mai comunicăm informații și materiale dintre cele prevăzute la adresa de e-mail. Te poți opune în orice moment apăsând „Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa

office@calatoriainimii.ro

 

➢     Nume și prenume;

➢     Imaginea;

➢     Vocea;

➢     Vârsta;

➢     Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Fundație

➢     Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;

➢     Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la Fundație, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.

➔   Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

 

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: office@calatoriainimii.ro

 

 

 1. Dacă ești Client sau partener contractual al Operatorului (persoană fizică care acționează în nume propriu) – membru al Consiliului Director, cenzor etc

 

Categorii de date pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢     nume și prenume;

➢     semnătura olografă sau electronică;

➢     domiciliul persoanei vizate;

➢     Serie și nr. CI;

➢     CNP;

➢     adresă de e-mail;

➢     număr de telefon;

➢     calitatea/ funcția;

➢     conținutul comunicărilor.

➢     Negocierea, încheierea și executarea Contractelor încheiate cu Operatorul;

➢     Efectuarea plăților și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile, dacă este cazul;

➢     Recuperarea debitelor și soluționarea oricăror situații juridice în legătură cu încheierea și executarea Contractului;

➢     Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

➢     îndeplinirea obligațiilor legale (precum: prevenirea fraudelor, obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului etc);

➢     Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea îndeplinirii obiectului Contractului;

➢     Arhivare și păstrare documente.

➢     Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului

 

➢       Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

➢     Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

➢     Legea contabilității nr. 82/1991

 

➢     Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

➢     OG 26/2000

Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale.

 

După încetarea Contractului, Datele vor fi păstrate pentru protejarea drepturilor noastre pentru o perioadă cel puțin egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă și termenele de prescripție, precum:

●       întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare;

●       ținerea evidenței clienților, conform prevederilor legale – 5 ani de la data încetării contractului dintre părți;

●       revendicarea sau apărarea unor drepturi – se va lua în considerare termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil.

 

După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare, dacă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite.

➢     nume și prenume;

➢     adresă de e-mail;

➢     număr de telefon.

➢   Comunicări comerciale și de marketing;

➢   Transmiterea de informații, sugestii, recomandări și noutăți cu privire la activitățile noastre;

➢   Transmiterea de newlettere;

➢   Solicitarea de feedback cu privire la serviciile noastre cu scopul de a ne îmbunătăți ori personaliza serviciile și ofertele noastre.

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

**În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, dacă Operatorul obține în mod direct adresa de e-mail a persoanei vizate, cu ocazia contractării cu Operatorul, putem utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la activități/servicii similare.

 

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe constimțământul tău, datele tale vor fi păstrate până la dezabonare ori retragerea consimțământului acordat. Își poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, exprimându-ți opțiunea de a nu primi comunicări în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa de e-mail office@calatoriainimii.ro

 

În cazul în care prelucrarea datelor tale are ca temei interesul legitim al Operatorului, ai dreptul în orice moment, în mod gratuit, de a te opune utilizării adresei tale de e-mail pentru efectuarea de comunicări comerciale și de a ne solicita să nu-ți mai comunicăm informații și materiale dintre cele prevăzute la adresa de e-mail. Te poți opune în orice moment apăsând „Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa de e-mail office@calatoriainimii.ro

➢     Nume și prenume;

➢     Imaginea;

➢     Vocea;

➢     Ocupația, funcția/poziția deținută;

➢     Locul de muncă;

➢     Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Fundație.

➢     Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Fundației în spațiul public;

➢     Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la Fundație, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale aferente Fundației.

➔   Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

➢     Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

 

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: office@calatoriainimii.ro

 1. Dacă participi la evenimentele online (webinarii, conferințe, interviuri, testimoniale, meetinguri etc) sau offline (evenimente de lansare, retreaturi etc) organizate ori desfășurate de Operator, singur sau împreună cu alți parteneri – în calitate de participant, speaker, invitat, host

 

Categorii de date pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢     nume și prenume;

➢     adresa de e-mail;

➢     număr de telefon;

➢     imagine;

➢     voce.

➢     organizarea și desfășurarea evenimentelor, incluzând transmiterea invitațiilor de participare și comunicarea publică în mediul online cu privire la aceste evenimente.

➢     Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate (numai dacă evenimentul este înregistrat și vizează prelucrarea vocii și a imaginii persoanei vizate).

 

➢     Pe întreaga durată de organizare și desfășurare a evenimentului și pentru o perioadă de 3 ani de la data evenimentului.

 

➢     Dacă prelucrarea a fost întemeiată pe consimțământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@calatoriainimii.ro

➢     Nume și prenume;

➢     Imaginea (foto, video și/sau audio-video);

➢     Vocea (audio / audio-video);

➢     Vârsta;

➢     Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Fundație

➢     Organizarea și desfășurarea evenimentelor și întâlnirilor online sau offline;

➢     Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;

➢     Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la activitatea, proiectele, programele, produsele și serviciile Operatorului, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.

➔   Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

➔   Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului (interesul nostru de a promova Fundația și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate)

 

*Te informăm că putem surpinde imagini foto/video cu persoanele aflate în public la evenimentele organizate de Operator și există posibilitatea ca aceste imagini să fie publicate pe website-urile noastre și/sau pe paginile aferente rețelelelor de socializare și/sau în presă.

 

În cazul în care nu doriți să fiți surpins în cadrul acestor imagini, vă rugăm să vă exercitați acest drept adresându-vă din timp persoanelor care efectuează înregistrările și/sau transmițându-ne o cerere pentru a șterge imaginea în care ați fost surpins ori pentru a limita prelucrarea viitoare a acesteia.

 

Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

 

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail:

office@calatoriainimii.ro

 

 1. Dacă ești un Utilizator al Site-ului*

 

Categorii de date pe care le putem prelucra

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

➢     nume și prenume

➢     adresă de e-mail

➢     număr de telefon

➢     conținutul solicitării și al corespondenței dintre tine și Operator;

➢     orice alte informații oferite voluntar.

➢     primirea și gestionarea solicitărilor transmise de persoana vizată prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul datelor de contact disponibile pe Site;

➢     contactarea/solicitarea de informații suplimentare în vederea personalizării serviciilor conform nevoilor Utilizatorului;

➢     parcurgerea și îndeplinirea etapelor prealabile încheierii Contractului/TCU, dacă este cazul;

➢     constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

➢     îndeplinirea obligațiilor legale (inclusiv prevenirea fraudelor);

➢     arhivare și păstrare documente.

➢     Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care revine Operatorului

 

➢       Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

➢     1 an de la data soluționării cererii tale

➢     nume și prenume;

➢     adresă de e-mail;

➢     număr de telefon;

➢     orice alte informații oferite voluntar.

 

➢     asigurarea unei comunicări eficiente între Utilizator și Operator (este posibil sa ne soliciți asistență sau să ne transmiți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, articolele postate pe Site precum și de procesarea datelor tale cu caracter personal. În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu tine. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării, în acest caz, este analizarea cererilor tale și oferirea de răspunsuri la acestea).

➢     Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care revine Operatorului

 

➢       Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

 

➢     1 an de la data soluționării cererii tale

➢     nume și prenume;

➢     adresă de e-mail.

➢     transmiterea newsletter-ului Fundației – dacă ai optat pentru abonarea la newsletterul nostru și, prin urmare, ți-ai exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare, vom folosi datele tale de contact pentru a furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre activitățile, programele și evenimentele Fundației

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

 

Îți poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, exprimându-ți opțiunea de a nu primi newslettere în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primești e-mailul respectiv sau să ne scrii la adresa de e-mail office@calatoriainimii.ro

➢     Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția ta

➢     nume și prenume;

➢     adresă de e-mail.

➢   Marketing direct

 

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

➢     Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția ta.

➢     Adresa IP

➢     Tipul de browser/sistem de operare folosit și versiunea acestora

➢     Pentru prevenirea fraudelor

➢     Pentru asigurarea securității și funcționalității Site-ului

 

(cookie-uri strict necesare)

➢     Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

➢     12 luni de la momentul colectării datelor tale

➢     Data și ora accesării Site-ului

➢     Numărul de vizite pe Site;

➢     Timpul petrecut pe Site;

➢     Paginile vizitate și comportamentul Utilizatorului pe Site

➢     Monitorizarea traficului pe Site și îmbunătățirea Site-ului;

➢     Perfecționarea și îmbunătățirea experienței de navigare

➢     În scopuri statistice și de promovare

 

(cookie-uri opționale, dacă este cazul)

➢     Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

➢     12 luni de la momentul colectării datelor tale

Așa cum rezultă de mai sus, atunci când accesezi Site-ul nostru, este posibil să utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica Utilizatorul, precum adresa IP, tipul de browser de internet/sistem de operare folosit pentru navigarea pe Site, data și ora accesării Site-ului, numărul de vizite și timpul petrecut pe Site, paginile vizitate și comportamentul tău pe Site, cu scopul principal de a asigura funcționarea optimă și securitatea Site-ului, în cazul cookie-urilor strict necesare, respectiv de a monitoriza traficul, îmbunătăți și perfecționa experiența Utilizatorului pe Site, inclusiv prin permisiunea acordată Site-ului de a recunoaște acțiunile, comportamentul și preferințele Utilizatorului pe Site, în cazul cookie-urilor opționale.

În situația în care utilizăm cookie-uri, te vom informa cu privire la utilizarea cookie-urilor pe Site, scopul, temeiul și durata utilizării acestora, respectiv despre mijloacele prin care poți dezactiva sau controla cookie-urile printr-o politică separată privind cookie-urile, disponibilă pe Site.

 1. Utilizarea de videoclipuri Youtube în cadrul Site-ului

 

Site-ul poate folosi funcția de încorporare Youtube pentru a afișa și reda videoclipuri de pe Youtube postate de Fundație și/sau care prezintă interes pentru domeniul în care activează Fundația, în scop de informare, promovare sau educare.

 

Atunci când se utilizează videoclipuri Youtube în cadrul Site-ului, informațiile Utilizatorului sunt furnizate și folosite numai atunci când un material video este redat/vizualizat de către Utilizator. În acest caz, la accesarea videoclipurilor Youtube, furnizorul terț (Youtube) folosește tehnologii cookie pentru a aduna informații despre comportamentul Utilizatorului. În conformitate cu politica Youtube,  aceste cookie-uri sunt utilizate, printre altele, în scopuri statistice, pentru a îmbunătăți experiența de utilizare, precum și pentru a preveni practicile abuzive ori frauduloase.

 

Te informăm că, atunci când ești conectat la Google, datele tale vor fi asociate în mod direct cu contul tău atunci când accesezi un videoclip Youtube încorporat pe Site. Pentru a evita o astfel de asociere cu contul tău de Youtube, trebuie să te deconectezi înainte de a accesa videoclipul.

 

Youtube aparține Google LLC, cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în continuare „Google”), companie care declară că respectă nivelul de protecție a datelor din UE.

 

Conform politicii Youtube, Google stochează datele tale (chiar dacă accesezi Youtube ca utilizator neînregistrat) ca profiluri de utilizare și le evaluează, în temeiul art. 6 alineatul (1) (f) din GDPR (interesul legitim al Google în ceea ce privește afișarea de publicitate personalizată, cercetare de piață și / sau design personalizat al site-ului său web). Ai dreptul de a te opune creării acestor profiluri de utilizator prin exercitarea acestui drept în relația cu Youtube.

 

Pentru mai multe informații despre protecția datelor de pe „YouTube”, te rugăm să consulți politica de confidențialitate a furnizorului la adresa: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 

În oricare dintre situațiile de mai sus, te informăm că este posibil să folosim (inclusiv să publicăm) datele tale cu caracter personal, în format anonimizat, pentru a crea date statistice și/sau demografice, fără ca prin acestea să se dezvăluie sau să poată fi dezvăluită identitatea ta, în următoarele scopuri:

 • Întocmire de rapoarte, analize, studii de impact;
 • În scopuri proprii, în special pentru a îmbunătăți ori a lansa programe, soluții, produse și servicii noi;
 • Realizarea de campanii de promovare a activității noastre, respectiv a programelor, produselor, soluțiilor și serviciilor noastre.

 

De asemenea, te informăm că este posibil ca datele să nu poată fi șterse la expirarea termenelor menționate anterior în cazurile în care pentru îndeplinirea unor obligații legale ori a unor interese legitime ale Operatorului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Spre exemplu, legea de impune să păstrăm anumite categorii de date (date financiare și bancare, date de identificare etc) pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la încetarea raportului juridic dintre tine și noi. În toate situațiile, dacă este cazul, după împlinirea duratei necesare conform scopurilor menționate ori după împlinirea duratei impuse de lege ori de protejarea intereselor legitime ale Operatorului, datele cu caracter personal vor fi șterse din evidența noastră sau vor fi luate măsuri pentru anonimizarea acestora, astfel încât identificarea persoanelor vizate în baza acestora să nu mai fie posibilă.

 

 1. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL. DATE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR.

 

Nu colectăm niciun fel de date care se circumscriu categoriei speciale de date cu caracter personal, astfel cum a fost definită în prezentul document.

 

În situația în care o persoană minoră cu vârsta sub 16 ani dorește să desfășoare activități de voluntariat în cadrul Operatorului sau să devină membru al comunității, vom solicita acordul prealabil scris al reprezentanților legali ori al tutorelul persoanei minore. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că persoanele care ne furnizează date cu caracter personal sunt majore, fără a ne putea asuma răspunderea pentru datele false, incorecte ori incomplete furnizate nouă de aceste persoane.

 

 1. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrăm numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopurilor arătate mai sus. Vom prelucra datele tale cu caracter personal numai pentru scopurile în care au fost colectate, cu excepția situațiilor în care se impun prelucrări în scopuri suplimentare, dar compatibile cu scopurile originale. Dacă legislația incidentă ne permite să prelucrăm datele tale în scopuri diferite de scopul original, vei fi informat cu privire la aceasta.

 

În situația în care ne furnizezi date cu caracter personal aparținând unor alte persoane fizice, ai obligația de a informa respectivele persoane vizate înainte de această dezvăluire cu privire la modalitatea în care Operatorul va prelucra datele lor cu caracter personal, în conformitate cu prezenta Politică și de a obține consimțământul prealabil.

 

 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL? DESTINATARI AI DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali pentru îndeplinirea scopurilor menționate, pentru desfășurarea activității sale, precum și pentru protejarea drepturilor și intereselor noastre. În același sens, în vederea îndeplinirii unor obligații ce ne incumbă în temeiul legii, putem interacționa și dezvălui date unor instituții și autorități publice. De aceea, este posibil ca Operatorul să dezvăluie unor terțe persoane datele tale cu caracter personal în următoarele situații:

 1. Dezvăluirea datelor către terțe persoane ce au calitate de parteneri contractuali ai Operatorului

Operatorul nu va transfera către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. Acești parteneri pot avea calitatea de:

 • persoane împuternicite ale Operatorului, precum, dar fără a se limita la: furnizori de servicii de hosting, servicii de contabilitate, furnizori de sisteme IT, servicii de găzduire și mentenanță a Site-ului, parteneri de marketing, parteneri de organizare evenimente etc. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite sunt limitate strict la informaţiile necesare pentru prestarea serviciilor şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop în afară de scopul stabilit de Operator;
 • operatori independenți, precum, dar fără a se limita la: avocați, furnizori de servicii de transport și curierat, parteneri educaționali sau strategici, finanțatori, sponsori etc.

Datele tale cu caracter personal vor fi transferate către acești terți numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară și numai pentru a servi scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document.

 1. Dezvăluirea datelor către terți cu care Operatorul interacționează în activitatea sa ori care pot avea acces la date în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor lor, precum, fără a se limita la:
  1. i) Instituții și autorităţi publice, auditori, instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra Operatorului, care ne solicită să furnizăm informaţii, în virtutea obligaţiilor legale, precum: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date;
  2. ii) terți achizitori, dacă activitatea Operatorului ar fi transferată, în tot sau în parte, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții;
 • iii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi intereselor noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată;
 1. iv) datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau combaterea unei activități ilegale.

 

 1. Dezvăluirea către terți în situații specifice – vom putea dezvălui datele tale unor terțe părți în următoarele situații:
  1. i) dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;
  2. ii) la solicitarea și conform instrucțiunilor tale, dacă îți exerciți dreptul la portabilitate;
 • iii) către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;
 1. iv) dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a ne apăra împotriva unei reclamații.

 

Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate, parteneri ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), vom implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană și RGPD.

 

 • DREPTURILE TALE ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

 

Dreptul de a fi informat

Prezentul document furnizează informațiile pe care ai dreptul să le primești în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, ai dreptul de a ne solicita o copie a datelor tale cu caracter personal pe care Operatorul le dețin ori să ne soliciți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale.

Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal

Ne poți solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi și poți solicita informații privind modalitatea în care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adresează Operatorului, iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii, în  mod gratuit (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). Acest termen se poate prelungi cu două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dreptul de rectificare

Ne poți solicita rectificarea sau completarea datelor tale inexacte. Îți vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și te vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Ne poți solicita oricând ștergerea datelor tale cu caracter personal, dar doar dacă nu există o obligaţie legală de păstrare. Totuși, te rugăm să ai în vedere că pot exista şi alte situații în care datele tale nu vor putea fi șterse (spre exemplu, dacă datele tale sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în justiție). Unde este posibil, Operatorul va respecta dreptul tău și va șterge datele tale fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Poți alege să păstrăm datele tale, dar să ne soliciți să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când dorești, spre exemplu, să verifici corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Datele tale se află înregistrate în format electronic, în baze de date prelucrate manual. Ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără opoziție din partea noastră. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informațiile într-un format portabil/structurat, utilizat în mod curent.

Dreptul de opoziție

Ai dreptul de a te opune oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal și ne poți solicita să nu le mai prelucrăm.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, incluzând crearea de profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru tine.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea ta ori dacă apreciezi că îți sunt încălcate drepturile, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă aici.

 

Dreptul de retragere a consimțământului

Când prelucrarea se bazează pe consimţământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, poți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

 • EXERCITAREA DREPTURILOR TALE

 

Ne poți contacta oricând pentru exercitarea drepturilor tale, prin următoarele modalități:

 

 • transmiterea unei cereri scrise sau a unui e-mail la adresa de e-mail office@calatoriainimii.ro
 • transmiterea unei cereri scrise la adresa poștală: sat Târsa comuna Boșorod, nr 57, județul Hunedoara cod 337103

 

Este posibil ca în unele cazuri să nu te putem identifica întrucât nu ai furnizat suficiente date în solicitarea ta. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea ta. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. Dacă ești nemulțumit cu privire la răspunsul oferit de Operator la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa instanțelor de judecată.

 

 1. MĂSURI DE SECURITATE

 

Depunem toate eforturile pentru a implementa măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate. Vom lua măsurile rezonabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.

 

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizată îşi manifestă anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina noastră există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă. De asemenea, vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

 

 1. INFORMAȚII, SOLICITĂRI ȘI RECLAMAȚII. DATE DE CONTACT

 

Te poți adresa oricând Operatorului prin oricare dintre următoarele modalități:

 • Prin transmiterea unei solicitări scrise sau unui e-mail la adresa de e-mail office@calatoriainimii.ro
 • Prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa poștală: sat Târsa comuna Boșorod, nr 57, județul Hunedoara cod 337103

 

 

Ne poți contacta oricând pentru a solicita informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a formula sesizări și reclamații, precum și pentru a exercita oricare dintre drepturile recunoscute de RGPD și descrise mai sus. Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, îți putem solicita informații suplimentare în vederea confirmării identității tale. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor într-un termen de o lună, în mod gratuit. Informațiile/răspunsul la solicitare îți vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

 

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă prin accesarea paginii de internet a Autorității de Supraveghere sau prin accesarea următorului link:

http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

 

 

 

 1. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE

 

Prezenta Notă poate fi supusă modificărilor în orice moment de către Operator. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Note. Ne rezervăm dreptul de a-ți transmite actualizări referitoare la această Notă de informare.

 

 

 

 

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii