Prezența deschide toate porțile lăuntrice

Pentru cea mai mare parte dintre oameni, dimensiunea spirituală a existenței nu are nici o legătură cu viața de fiecare zi, cu lumea în care trăim, cu corpul nostru, relațiile și situațiile vieții noastre, cu banii, politica și gunoaiele de pe străzi. Este o ruptură. Dimensiuni diferite. Asta se petrece de foarte mult timp.

Iconografia spirituală înfățișează personaje rarefiate, care nu par să aparțină acestei lumi, învăluite în aburi, cu figuri severe sau aeriene, în vreme ce realitatea înconjurătoare este ancorată în materie și scop. Această ruptură ține nu numai de cultură – adică dimensiunea colectivă a spațiului interior, ci și de felul nostru personal în care ne raportăm la aceste dimensiuni ale existenței. Această majoritate nu poate simți dimensiunea rafinată a existenței. Divinitatea este o abstracție la care se raportează doar prin gândire, și doar din exterior. Nu este o trăire, o percepție, ci mai degrabă o idee.

Această majoritate ignoră cu desăvârșire faptul că realitatea formelor, a densității și materiei, se naște necontenit împrejurul nostru, prin propriile noastre gesturi, de gândire, emoție, atitudine, prin felul în care relaționăm cu ceilalți și cu existența. Asta face ca ruptura să se adâncească. Dumnezeu pare tot mai departe, nevăzut, neauzit, de ne-înțeles și ne-perceput, iar această lume tot mai lipsită de sens, mai haotică și supusă unor forțe necunoscute. Labirintul.

Identificarea totală cu propria gândire, care se raportează la orice din exterior, în mod analitic dar lipsit de capacitatea de a simți, conduce la o înstrăinare, la o însingurare față de tot ceea ce există. Căci, identificați cu procesele de gândire, suntem separați nu numai de dimensiunea rafinată a existenței, ci și de oameni, situații, de propriul corp fizic. Încercarea de a ghici, de a evalua logic, de a face strategii pentru controlul realității, conduce în mod inevitabil la constatarea că nu există o strategie suficient e elaborată pentru a preveni surprizele oferite de existență. Frica existențială se amplifică. Gândirea, exacerbată, pune stăpânire și polarizează întregul spațiu interior, rotindu-se în cercuri din ce în ce mai strâmte. Până când sentimentul de neputință, al lipsei de sens, oboseala, devin mai puternice decât orice dorință de a schimba ceva.

Dimensiunea spirituală și cea densă, a propriei ființe și a existenței, sunt expresii ale unei singure realități.

Ele se nasc una din cealaltă, necontenit, și acest lucru poate fi trăit de oricine este suficient de motivat pentru a cultiva starea interioară ce permite percepția directă a adevărului. Este o chestiune de maturitate interioară, psihologică, de profunzime a experienței de viață, dar și una de abordare și de practică. Această majoritate rătăcită în labirint nu are timp pentru explorarea lăuntrică. Iar dacă tensiunea rupturii interioare devine prea mare, preferă să ia o pastilă, decât să coboare în interior.

Starea lăuntrică ce dezvăluie unitatea întregii existențe manifestate, o numesc Prezență. Cultivarea stării de Prezență este o artă a vieții, a percepției, este cultivarea Conștienței. Este despre a simți experiența vieții tot mai profund și tot mai vast. Fiecare dintre noi este un centru pulsatoriu al realității. Pulsația este necontenită și seamănă cu respirația. Fiecare inspirație aduce ceva în interiorul nostru, din marea realitate exterioară corpului fizic, fiecare expirație emană ceva din interior, din centru, un fel de radianță pe care o modulăm în gândire, emoție, gest, atitudine, acțiuni.

Inspirația este secvența perceptivă a acestei pulsații, cea care ne conectează cu tot ceea ce există. Expirația este secvența creatoare a pulsației. Percepem și emanăm realitate la fiecare ciclu de respirație. Conștiența acestui proces este o chestiune de Atenție. Nu putem percepe în mod obișnuit acest proces pentru că întreaga noastră Atenție este investită în gândire, iar aceasta este doar unul dintre nivelurile de densitate ale propriei noastre ființe. Când devenim una cu gândirea noastră, din sfera profundă și vastă a ființei noastre și a întregii existențe, nu mai simțim nimic.

În esență, starea de Prezență dezvăluie percepției adevărata natură a realității, interioare și exterioare corpului.

În interior, Prezența dezvăluie percepției directe întreaga mecanică rafinată a gândirii, emoției, energiilor vitale și a corpului fizic și creează posibilitatea de a administra în mod conștient aceste dimensiuni ale propriei ființe. În exteriorul corpului fizic, descoperim că spațiul lăuntric al gândirii, emoției și energiilor vitale se transferă prin relații, prin gesturi și creează întregul context al vieții noastre.

Cu alte cuvinte, trăirea stării de Prezență dezvăluie prin experiență directă faptul că noi suntem sursa propriei noastre realități, că o construim, o emanăm necontenit, o creăm pe fiecare expirație, cu fiecare gând și fiecare gest, și o percepem, o simțim, rezonăm cu ea pe fiecare inspirație. Structura sferică, fluidă a realității devine o evidență. Se naște responsabilitatea față de propria gândire creatoare de realitate, față de propriile emoții, față de atitudinile noastre în raport cu tot ceea ce există.

Starea de Prezență dezvăluie de asemeni natura personalității noastre liniare și faptul că tot ceea ce considerăm eu, este o poveste, o mână de fotograme ale trecutului, de poziționări, de imagini și de judecăți, de concluzii asupra unor evenimente trecute. În Prezență descoperim că ceea ce suntem este sursa personalității liniare, izvorul ego-ului. Suntem creatorii acestuia. Acesta este momentul în care natura profundă a ființei se revelează Atenției noastre, și descoperim PREZENȚA.

Grafiez cu majuscule PREZENȚA care impregnează tot ceea ce există,

pe care o respirăm, din care ne naștem necontenit și în interiorul căreia creăm realitatea propriei vieți. Dimensiunile pe care le-am crezut separate se dovedesc în sfârșit a fi expresii ale acestei PREZENȚE universale. Gândirea, emoția, vitalitatea noastră, corpul fizic, gesturile și atitudinile noastre, închiderile și deschiderile, sunt modulări ale acestui centru de realitate care suntem, iar ceea ce creăm este, pur și simplu, viața, situațiile vieții noastre. Centrul de realitate care suntem pulsează între a simți și a crea.

Întreaga noastră existență se revelează ca și creație, ca și situațiile vieții noastre. Realitatea nu mai este ruptă în dimensiunea ei spirituală, metafizică, divină și cea materială, fizică. Dimpotrivă trăim revelația simplă că meta-fizica este numai o fizică a dimensiunilor rafinate, și face parte din același proces al cărui centru, din ce în ce mai conștient cu cât practicăm starea, devenim.

Divinul și umanul sunt aspecte ale unei singure realități.

Starea de Prezență este începutul unui extraordinar drum de transformare interioară care, în cele din urmă transformă întreaga noastră viață, corpul fizic și starea lui de sănătate, relațiile noastre cu ceilalți și cu lumea, modul nostru de a gândi și de a administra emoțiile, modul în care privim lucrurile, proiectele noastre, afacerile, politica, absolut totul. Este nașterea unei noi lumi interioare și exterioare deopotrivă.

Labirintul se topește împrejurul nostru, relațiile devin vii și puternice, conexiunea noastră cu realitatea devine profundă, căci aceasta face parte din noi înșine. Se schimbă felul în care ne mișcăm și în care mâncăm, în care gândim și acționăm, găsim nu sens, ci semnificație a propriei vieți, redescoperim lucrurile care contează cu adevărat pentru noi, descoperim autenticitatea și curajul de a fi noi înșine, descoperim iubirea și adevărul, libertatea și frumusețea acestei lumi și a existenței.

Prezența este o stare extinsă de Conștiență adică de percepție, de a simți, dar implică și o nouă putere creatoare, pe măsura acestei Conștiențe. A crea viețile pe care le dorim nu este un eres, un vis orb, ci devine un exercițiu de manifestare al divinității noastre interioare. Nu mai este o chestiune de dezvoltare personală și maturizare a structurii egotice, ci exprimarea Conștienței Maestrului.

Am dezvoltat foarte mult acest subiect în Cartea Maestrului Interior.

De fapt, întreaga Carte este un ghidaj către trăirea Prezenței, care merge foarte adânc în natura realității și dezvăluie harta sferică a ființei, nivelurile, reperele și aplicațiile acestei Cunoașteri. De asemeni am explorat împreună cu foarte mulți oameni, foarte multe cercuri această abordare atemporală, care nu aparține unui moment sau unui timp anume al umanității, ci este mai degrabă a umanității universale, eterne, care se manifestă în toate timpurile și spațiile. Dar aplicațiile Prezenței sunt nenumărate în viețile noastre liniare, în sănătate și relații, în proiectele și acțiunile noastre, în relația cu noi înșine, cu cerul și cu pământul. Este o abordare unificatoare, care dezvăluie natura profundă a ceea ce suntem și adevărul despre realitate, prin trăire directă.

Am simplificat și esențializat moduri de lucru cu Atenția, astfel încât starea de Prezență, ca punct de plecare în transformarea propriei vieți, a devenit simplu de trăit și de practicat în oricare din împrejurările vieții. Și mai ales în împrejurările dificile, care funcționează ca un semnal că am pierdut conexiunea cu centrul din interiorul nostru. Toate workshop-urile și seminarele Școlii Maestrului Interior sunt aplicații în diferite direcții ale lucrului cu Prezența, de la care începe totul.

Dimensiunea umană, această lume cu tot ceea ce există în ea, nu a fost, nu este, și nu va fi niciodată ruptă de dimensiunea spirituală și rafinată a existenței. Ele sunt una. Noi suntem aceia care le unificăm prin propria noastră Conștiență. Suntem aici, în această dimensiune, pentru a realiza această unificare, pentru a o trăi și a o manifesta în viețile noastre. Adevărata spiritualitate este a fi conștienți în mijlocul vieții, de a ne deschide în fața existenței și a o percepe, de a crea realități noi în viețile noastre, din această Conștiență. Motivațiile noastre în viață depind de Conștiența noastră, de măsura în care percepem adevărul despre noi înșine și despre realitate. Dorințele și acțiunile noastre, de-asemeni. Felul în care percepem Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Libertatea sunt o expresie a Conștienței. Cu cât aceasta este mai profundă și mai vastă, mai rafinată, cu cât gesturile noastre se nasc mai mult din Prezență, cu atât umanitatea și divinitatea noastră se dovedesc a fi un singur lucru, iar experiența vieții noastre devine mai plină de bucurie și frumusețe.

Abundența existenței este infinită. Ne separă de percepția ei doar închiderea noastră față de marele rest. Această închidere nu este o eroare sau o cădere. Face parte din marele nostru drum interior. Intrăm într-un fel de sertare ale realității numai pentru ca într-o bună zi să redescoperim adevărul, iar acesta este un moment uriaș în experienței umane. Închiderea este o stare a propriei conștiințe. Ne închidem pentru a ne proteja, pentru a ne feri de durere, fără să ne dăm seama că astfel ne limităm percepțiile și profunzimea și anvergura naturală a ființei. Întregul parcurs către deschiderea propriei inimi este un drum transformator, interior și transcendent. Iar starea de Prezență este practica fundamentală a deschiderii voluntare, a percepției unor dimensiuni ale ființei noastre care nu au fost pierdute niciodată, doar au fost ignorate. E un moment potrivit pentru a redeschide porțile.

Poate că ai început deja să-ți pui întrebări despre semnificația vieții tale, poate că ai început să te întrebi încotro. Poate că ai început deja să-ți dai sema că ceva din interiorul tău, din gândirea, atitudinile, emoțiile tale generează realitatea pe care o trăiești ca experiență de viață. Poate că ai citit deja despre principiul rezonanței, sau al atracției în viața ta a lucrurilor pe care le cultivi în interior. Ei bine, nu este posibil să creezi în mod conștient rezonanța, pănă când nu poți percepe dimensiunile adânci ale interiorului tău. Nu poți opera transformări în spații pe care nu le percepi. Realitatea exterioară corpului fizic, sau contextul vieții tale, întâmplările aparent rupte de gândirea și emoțiile tale, sunt de fapt oglindirea acestor dimensiuni profunde, inconștiente. Așa se face că nu putem recunoaște în viețile noastre conexiunea profundă între lumea noastră interioară și evenimentele exterioare. Nu ne dăm seama pentru că nu putem simți, nu suntem conștienți de aceste dimensiuni. 

Prezența deschide toate porțile lăuntrice ale percepției și ale înțelegerii lumii noastre interioare și a evenimentelor din viețile noastre.

Nu numai că putem simți spații altădată inconștiente, dar putem schimba atitudini vechi și alegeri vechi și gândire veche care generează contextul vieții noastre. Dacă vrei să schimbi ceva important în viața ta, este nevoie să schimbi mai întâi în interiorul tău. Iar pentru a pătrunde acolo, Prezența este practica fundamentală. Tot ceea ce ai vrut vreodată să cunoști, să vindeci, să schimbi, să vezi, este la o răsuflare distanță. 

Această stare de Atenție centrată în interior, deschisă, senzitivă și ancorată pe verticală deschide porți atât de largi pentru cunoaștere prin experiență, încât este baza tuturor explorărilor Școlii Maestrului Interior, a tuturor direcțiilor și abordărilor terapeutice și a întregii cunoașteri. Am intrat de atât de multe ori în marea Conștiință prin această poartă, cu atât de mulți oameni, încât cărarea a devenit un drum în toată regula. Oricine poate acum păși pe acest drum. Am rafinat mijloacele de a intra în starea de Prezență și am redescoperit o străveche cunoaștere, ce aparține Umanității eterne. Fiecare om care trăiește adevărul despre sine și despre existență lărgește calea pentru tot mai mulți semeni ai săi. Consecința ultimă a acestei căi este transformarea întregii vieți și un salt imens în termeni de bucurie a vieții, de vitalitate și de putere de a ne materializa visele.

Prezența schimbă totul, transformă corpul și starea de sănătate, trasformă felul în care suntem în relațiile cele mai importante ale vieții noastre, ne conduce la depășirea barierelor emoționale alcătuite din frică, furie, rușine sau vinovăție, dizolvă tristețea și apatia existențială, reașează gândirea pe căi noi, creative și vii și deschide orizontul unor noi moduri de a fi autentici. Pe orice nivel al existenței te-ai afla, practica Prezenței aduce un salt uriaș în calitatea vieții. 

Până atunci, draga mea, dragul meu, te invit să rămâi conectat cu ceea ce suntem și facem noi, cei aflați în Călătoria Conștientă a Inimii. Ia-ți Cartea Maestrului Interior și practică Prezența. Vino la Retreat-urile noastre din această vară. Practica Prezenței este unul fundamental, mai ales dacă nu ai nici o experiență în acest sens. Abonează-te la newsletter, scormonește în arhivele site-ului Călătoria Inimii, unde vei găsi sute de articole scrise de noi, cei care trăim toate acestea de foarte mult timp deja. Conectează-te cu această Comunitate extraordinară de oameni care trăiesc în viețile lor deja minunăția de a fi și de a crea realități conștiente. Împreună e mai ușor.

Nu există alt mod de a schimba această lume, decât prin propria noastră schimbare.

O reverență deschisă,

Agnis

Către călătoria renașterii tale

Chiar acum, în vreme ce citești aceste rânduri, lumea se întoarce către dimensiunea ei feminină, atât de mult timp ignorată, abuzată și pedepsită. Această întoarcere către rotunjime, către bunătate, către compasiune nu este rezultatul unei mișcări feministe planetare, ci o necesitate a Conștiinței acestei lumi. Anima Mundi se trezește. Milioane de femei simt această trezire a umanității în trupurile și în Conștiința lor ca pe o nevoie a regăsirii de sine. Aceeași nevoie o resimt societățile acestei lumi tulburate, aflate în procesul mai larg al regăsirii la nivelul întregii Umanități. Este despre a regăsi, a reîntrupa, a exprima această dimensiune în lumea în care trăim. Acest lucru începe cu viața noastră. Ne renaștem, întrupându-ne dimensiunea principiului feminin. Onorându-ne puterea feminină creatoare, contribuim la procesul macro de vindecare și transformare al umanității.

Exprimă-ți Puterea Feminină Creatoare în Viața ta

Închide ochii, respiră adânc cu atenția ta în Pântec, ca un oftat eliberator, simte energia care fierbe acolo pregătită pentru Creație, pentru expresie, pentru conținere, pentru compasiune. Cercuri Sacre ale Feminității iau naștere pretutindeni în lume ca urmare a acestei treziri colective. Pântecul tău este conexiunea cu această energie sacră, cu această Putere care a fost prea mult timp îngropată. Este timpul pentru trezire. Dacă citești aceste rânduri ești pregătită să schimbi lumea devenind chiar tu schimbarea. E timpul pentru exprimarea atributelor sacre ale eternului Feminin în propria noastră viață. Respiră în Pântec și simte conexiunea cu marea comunitate a femeilor care se pregătesc să re-nască lumea. Frumusețea, bunătatea, armonia, pacea, compasiunea, iubirea acestei lumi se naște în tine, dacă alegi să re-devii ceea ce ai ales cândva să fii.

A aduce Puterea Feminină în viața ta, a o întrupa și exprima va schimba totul pentru tine, înainte de a schimba lumea. Relațiile tale cu cei pe care-i iubești, felul în care te exprimi în carieră și în lume, felul în care creezi realitate în orice gest, emoție și gând îți va schimba starea de sănătate, vitalitatea și nivelul de bucurie al vieții tale. Abia asta schimbă lumea.

Transformări interioare, Împreună. Practica Puterii Feminine este o practică pentru femeile care aleg să se regăsească pe ele însele.

În Practica Puterii Feminine regăsești Încrederea în ceea îți oferă Existența.

Femei printre Femei. Împreună. Timpurile singurătății se sfârșesc. Conexiunea între noi, femeile, renaște. Comuniunea este chiar Zeița adormită în fiecare din noi, renăscând, chiar acum.

Dorul după acest Împreună, după Comunitate, este de fapt dorul după trăirea Adevărului interior, dorul după Zeița adormită despre care am știut întotdeauna că este acolo, înăuntru. Dacă simți această tânjire, află că nu ești singură. Multe femei simt la fel ca și tine. Un dor de apartenență la o comuniune de utere, de pântece, de inimi de femei. Este Zeița care se trezește în Cercuri și Ritualuri Sacre ale Feminității, pretutindeni, în clipa în care tu citești aceste rânduri.

Practica Puterii Feminine este, pe de o parte, practica ta cu tine însăți, în ritmul tău și în intimitatea vieții tale, și, pe de alta, o Comunitate a trezirii interioare.

Citind aceste rânduri, fii atentă la senzațiile nedeslușite din pântec. Ai încredere în ceea ce simți. Vei ști să recunoști vibrația inconfundabilă a adevărului pe cale să se nască. Re-născându-te pe tine, renaști Lumea. La asta te invit eu, AmmaRa. La Practica pe care am născut-o în numele Zeiței Interioare. Te invit la Renașterea propriei tale puteri feminine creatoare. Creația acestei noi lumi începe în fiecare din noi. În interior. Împreună naștem Zeița și Puterea Feminină a acestei Lumi.

Dimensiunea arhetipală a Divinității Feminine este celebrată și onorată în moduri diferite în funcție de țară, cultură, societate și educație. Cu toate aceste (aparențe) diferențe, dacă ne dăm voie, putem simți conexiunea puternică ce există între noi femeile. Dincolo de rasă, de cultură, de religie, de educație, fire energetice unesc pântecele noastre. Este o rețea de energii subtile care conectează și susțin realitățile acestei lumi. Dincolo de diferențe, există ceva esențial ce ne leagă. Nu ne leagă doar aceleași dureri, frici, griji, îndoieli, aceeași nevoie de conexiune și susținere, aceeași dorință de a fi recunoscute, văzute și iubite pentru ceea ce suntem în adâncul nostru. Mai degrabă mă refer la esența comună a Puterii Feminine care-și are rădăcinile în pământ, în planetă, în Gaia. Suntem nodurile acestei țesături din fire energetice care transcend spațiul geografic, timpul, religia și cultura. Dincolo de competiții, dincolo de judecăți, dincolo de comparații împărtășim toate această Putere Feminină care poate naște o nouă lume.

Singurul lucru care ne separă de această Putere este Conștiența noastră. 

Conștiența lui Împreună. Iar umanitatea are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de această Putere Feminină a noastră asumată în mod conștient. A trăi, a simți, a întrupa, a exprima, a manifesta în această nouă lume dimensiunea sacră a ceea ce suntem cu adevărat nu este un moft, un curent trendy sau un hobby, ci o necesitate lăuntrică a noastră și a lumii. Recuperarea dimensiunii feminine a existenței este o chestiune care privește această planetă și Umanitatea în ansamblu, în acest moment.

Cu toate ne dorim să fim Inima, să fim brațele divinității sacre feminine și, chiar dacă poate n-o rostim, să împărtășim blândețea și tandrețea ei în aceste momente de cumpănă prin care trece acum întreaga planetă. Lumea întreagă, mai mult inconștient decât conștient, încearcă din răsputeri să găsească un echilibru între masculin și feminin. Bărbații și mai ales femeile care aud această chemare au un rol important de jucat în Marele Joc Cosmic numit Viață. Te numeri printre ele?

Fiecare dintre noi suntem chemate să ne manifestăm feminitatea din plin și să nu ne mai temem de ea considerându-i atributele drept slăbiciuni. În noi, femeile, dincolo de toate durerile prin care am trecut, dincolo de toate provocările pe care ni le-am oferit, dincolo de suferința în care ne-am pierdut atâția ani, iubirea necondiționată există ca un datuum. Este natura noastră intrinsecă, profundă, chiar dacă a fost acoperită cu straturile iluziei. În inimile noastre, există compasiune și daruri unice care așteaptă a fi manifestate. Lumea în care trăim are nevoie de forța noastră vitală, de creativitatea noastră, de puterea de a ne rosti adevărul, și, mai presus de orice, de capacitatea noastră de a asculta cu atenție, de a conține Existența. Să ascultăm, deci, fără judecată, fără critică, fără să pretindem că știm noi mai bine decât ceilalți. Lumea are nevoie de tăcerea și așezarea pe care doar o adevărată femeie o poate oferi.

Avem capacitatea de a vindeca rănile trecutului, în viețile noastre și ale altora, de a alina, dar acest lucru îl putem face tot din această așezare și încredere lăuntrică. Am tot scris despre arta ascultării atente care nu este altceva decât arta conținerii sau a compasiunii, pentru că a devenit o practică esențială în tot ceea ce fac și pentru că, sunt convinsă, este o calitate esențială a oricărei femei conștiente. Nu e nevoie să devenim „shamani”, guru, maeștri, învățători, deși avem toate aceste calități în noi. E, mai degrabă, nevoie să putem crea, în mod conștient, mai multă liniște în interiorul nostru – pentru a putea emana, apoi, pacea împrejurul nostru.

În timpuri străvechi, femeile care aveau capacitatea de a trăi stări de conștiință extinsă și de a păstra vie conexiunea lor cu Divinitatea, aparțineau unor Școli de Mistere. Astfel de școli ofereau un spațiu de transformare în care, cei prezenți, puteau să acceseze cu mai mare ușurință și claritate, darurile sufletului. Școli de Mistere ce ofereau, ca și unelte de lucru, tehnologii ale sacrului ce putea transmuta inconștiența de zi cu zi într-o Deplină Conștiență. Li se oferea oportunitatea de a se renaște pe ei înșiși, pe ele însele, parcurgând etapele unei Școli de Mistere. Noi, în Călătoria Inimii, ne-am tot ferit să numim Școala Maestrului Interior o Școală de Mistere însă dacă te invit pe tine să-ți rostești adevărul poate că e momentul să am curajul de a rosti și eu acest adevăr. Școala Maestrului Interior este o Școală de Mistere. 

În orice clipă, te poți renaște și tu, dacă alegi asta.

De-a lungul timpurilor femeile au căutat mereu să păstreze deschisă poarta către dimensiunea Divină, să păstreze vie legătura cu dimensiunea spirituală a ființei lor. Făcând asta își păstrau, astfel, conexiunea cu adevărata lor Putere Feminină.

Practica Puterii Feminine este:

– o expresie a unei Școli de Mistere din vremuri străvechi adaptată la nevoile zilelor noastre.

– o Călătorie ce are darul de a te conecta, într-o formă nouă, cu intuiția ta și cu puterea inițiatoare a conexiunii.

– conectarea cu Adevărul ultim al Ființei care ești.

– o cale către o nouă perspectivă, mult mai largă, mai sferică, despre tine, despre viața ta și despre lumea în care trăiești.

– posibilitatea de a evolua spiritual într-o lume a cărei unică șansă este tocmai o nouă spiritualitate.

– parcursul în care tu însăți îți oferi nenumărate oportunități de a te vindeca.

– integrarea trecutului, onorându-l. 

– rescrierea propriei povești personale.

– spațiul în care te poți conecta, în mod profund, cu scânteia divină ce aprinde focul creativ din tine.

– conectarea cu senzualitatea ta și cu adevărul tău.

– o călătorie inițiatică în inima arhetipurilor sacrului feminin care îți permite să evoluezi, în ritmul tău, către…

– … o Viață trăită în Conștiență, în Prezență, în mai multă Bucurie și IUBIRE.

Renaște-te Femeie!

Renaște-te, Femeie! – mă vei tot auzi încurajându-te.

E vocea sufletului tău care te invită la această renaștere.

Renaște-te Femeie!

Pentru că după ce vei fi ajuns în Centrul Ființei tale, în miezul de unde izvorăște Puterea ta de femeie, vei putea manifesta o Viață trăită în bucurie și abundență, în iubire și compasiune, în încredere și creație conștientă. O viață perfect aliniată, și acordată în mod armonios, cu contractul sacru al sufletului tău.

Cu încredere în procesul renașterii tale,

AmmaRa

Existența este o călătorie a inimii

Am crezut mereu în iluzia unui ”eu” nemișcat care traversează timpul. Acum descoperim că întreaga experiență a Vieții este o Călătorie a Ființei.

#Călătoria Conștiinței #Călătoria Inimii 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/nTVQSUTPcsY

Fiecare dintre noi este într-o Călătorie … a Inimii. Căci Inima noastră se transformă necontenit, încăpând tot mai mult în interorul său. Dar este mai mult decât atât. Totul, absolut totul se transformă și curge. Putem vedea asta în interiorul nostru. Nu mai suntem nici măcar cei care am fost acum o oră sau o zi, pentru că experiența vieții ne transformă. Gândurile, rostirile, atitudinile, emoțiile, senzațiile și corpul nostru se transformă. Celulele corpului nostru se schimbă permanent. Relațiile noastre cu ceilalți, aflați la rândul lor în transformare, și cu lumea, sunt în transformare. Identitatea noastră deasemeni. Oriunde privim împrejurul nostru realitatea este curgere. Stelele de pe cer, natura, oamenii … existența este o Călătorie a Spiritului aflat în manifestare. Și … totul se petrece în cele din urmă în propria noastră Inimă. Ceea ce considerăm ”eu” devine tot mai profund și tot mai vast, până când, în etapa ultimă a devenirii, cuprinde întregul univers și întreaga Creație. Și aceasta este Călătoria Inimii.

Zero către unu – Cartea 44

Zero către Unu, o rostire de către Elena Francisc Țurcanu

https://www.youtube-nocookie.com/embed/73r1TzxXvxE

… Mii de vieți, dragul meu, vei căuta lumina

şi nu vei recunoaşte în ea laptele pieptului meu,

în mii de războaie vei căuta pacea,

în mii de zbateri vei căuta nemişcarea pântecului meu,

în mii de poeme vei căuta ceea ce nu poate fi rostit,

în mii de ucideri vei căuta viața, nerecunoscându-mă …

Cartea 44

UNU către ZERO – Cartea 44

Născându-mă, îmi amintesc, mamă, nesfârşitul,

însângeratul şirag al naşterilor mele, durerea e cheia

nenumăratelor Porți ale Creației.

Pentru a nu mă risipi printre stele, va trebui să uit,

pentru a nu mă pierde de tăcere, va trebui să rostesc cuvinte,

pentru a păstra natura luminoasă a Ființei mele va trebui

să rătăcesc în întuneric,

Continue reading

Existența este o Călătorie a Inimii

Fiecare dintre noi este într-o Călătorie … a Inimii. Căci Inima noastră se transformă necontenit, încăpând tot mai mult în interorul său. Dar este mai mult decât atât.

Totul, absolut totul se transformă și curge. Putem vedea asta în interiorul nostru. Nu mai suntem nici măcar cei care am fost acum o oră sau o zi, pentru că experiența vieții ne transformă. Gândurile, rostirile, atitudinile, emoțiile, senzațiile și corpul nostru se transformă. Celulele corpului nostru se schimbă permanent. Relațiile noastre cu ceilalți, aflați la rândul lor în transformare, și cu lumea, sunt în transformare. Identitatea noastră deasemeni.

Continue reading

ZERO către UNU – Cartea 44

… Mii de vieți, dragul meu, vei căuta lumina

şi nu vei recunoaşte în ea laptele pieptului meu,

în mii de războaie vei căuta pacea,

în mii de zbateri vei căuta nemişcarea pântecului meu,

în mii de poeme vei căuta ceea ce nu poate fi rostit,

în mii de ucideri vei căuta viața, nerecunoscându-mă …

Continue reading

Anam Cara- Retreat. Practica puterii feminine.

Încăpățânare. Închidere. Rigiditate. Corpul ei, încă de la început, dă semne de epuizare. Nicio urmă de încredere în puterea ei de a se simți. Panică. Sunt în continuare cu mâinile pe ea, într-o atingere vindecătoare, și palmele mele o ascultă cu atenție. Ating pântecul. Tare ca piatra. Aleg să rămân cu mâinile acolo o vreme. Pe pântecul ei de femeie. Oricât de mult își neagă feminitatea, ceva din adâncul uterului ei, vrea atenție. Încep să-i vorbesc uterului. Și, dintr-o dată, lacrimi încep să curgă pe obrazul femeii pe care o însoțesc. Se abandonează în fața adevărului pe care-l trăiește în această perioadă și care, cumva, a ghidat-o către mine.

Mă simt pierdută în situația în care mă aflu acum. Nu știu, pur și simplu, nu știu cum să ies din ea.”

Continuu să o ascult, invitând-o să respire adânc în abdomen.

Urmează jerbe de judecăți aspre asupra-i: „Cum pot fi, mereu, tot timpul, întotdeauna, atât de fraieră? Cum pot fi atât de idioată? Cum pot să repet mereu aceleași greșeli? Cum de nu învăț niciodată nimic din toate greșelile pe care le fac?”

O invit în continuare să respire și doar să simtă însă urmează negarea care, de cele mai multe ori, însoțește judecățile de sine:

Nu se poate! Nu, nu se poate ca asta să mi se întâmple chiar mie! Am făcut tot ce-a fost mai bine. Nu are cum să mi se întâmple mie!”

Judecată. Negare. Apoi victimizare.

De ce mi se întâmplă mie? Tocmai mie! De ce? Biata de mine.”

Așteaptă să-i răspund. Aleg să rămân în tăcere, în conținere și atingere vindecătoare. Aleg să rămân în Respirație Conștientă, invitând-o să facă la fel. Am încredere. Începe să simtă energia care curge prin ea și se abandonează curgerii. Renunță la toate aceste judecăți, negări, victimizări. Începe, în sfârșit, să respire amplu. Corpul, la rândul lui, dă semne de relaxare. Pântecul se mai înmoaie.

Aleg atunci s-o conduc, încet și cu blândețe, către profunzimile ființei, precum într-o călătorie inițiatică, și apoi către dimensiunea propriei sale Zeițe de unde poate să-și găsească singură răspunsurile.

O scurtă Călătorie ghidată în propriul ei corp de femeie unde să-i poată auzi chemarea. Și-a dat voie să-și simtă durerea, frica, închiderea. Și-a dat voie să simtă compasiune cu durerea ei.

O scurtă Călătorie din care, apoi, s-a întors cu alegerea de a-și onora corpul, locuindu-l cât mai conștient.

O scurtă Călătorie în care a înțeles că doar a fi femeie acum, în aceste vremuri, este deja o adevărată Călătorie Inițiatică. Și o imensă binecuvântare pentru ea, pentru a ei fetiță despre care apoi mi-a povestit. A fi femeie, a înțeles, este o binecuvântare pentru întreaga Planetă care are nevoie acum de cât mai multă energie feminină, blândă, curgătoare.

Am ales să împărtășesc acum o fărâmă dintr-o ședință de terapie individuală.

Deși, în ultima vreme, ofer destul de rar aceste însoțiri individuale – având mult mai multă încredere în energia grupului, a comunității și comuniunii -, mă simt privilegiată mereu să fiu martoră la miracolele ce se petrec în procesele de vindecare și transformare într-o însoțire individuală. Dacă nu te simți pregătită să intri în Comunitatea Practica Puterii Feminine și preferi o însoțire individuală, eu îți pot fi alături dacă alegi să întinzi mâna și să-ți dai voie să simți că nu ești singură. Nu suntem, de fapt, niciodată singure.

M-aș bucura să îndrăznești însă a păși în Cercul Sacru al Feminității noastre pe care-l creez, din nou, în această vară pe Colina Lunii.

O Călătorie ce poartă numele celui mai Sacru Cerc din Călătoria Inimii – Anam Cara.

O Călătorie care are loc în sânul Naturii, pe o Colină blândă și feminină din care se naște însăși Luna. O Colină pe care Divinitatea și Umanitatea curg una într-alta cântându-ne „Curgi Femeie, curgi! Peste dealuri și câmpii, peste nori și printre flori, pe sub iarbă și-n păduri…curgi femeie, curgi” 

Ascultă-ți intuiția! Ascultă-ți chemarea inimii și a sufletului tău de femeie care te ghidează, întotdeauna, acasă. ACASĂ, înapoi la trupul tău – pământul tău. Iar în această vară, în energia sărbătorii de Sânziene, ACASĂ poate fi pentru tine, timpul și spațiul pe care ți-o oferi în dar odihnindu-te pe această Colină Sacră a Lunii . Colină îmbrăcată în straie de Mesteceni și de Fagi.  Această Colină a Lunii – în inima căreia se află Vatra Bătrânului Foc Sacru unde te vei putea transforma (re)născându-te din propria-ți cenușă – este al tău ACASĂ în preajma Sânzienelor. Este locul unde îți readuci aminte de a ta frumusețe, măreție, putere feminină.

Meditație. Detoxifiere. Ascultare atentă. Respirație Conștientă. Feminitate. Comuniune.

Natură. Curgere. Așezare. Ascultare. Recunoaștere. Blândețe. Cântare. Radianță.

Intenția acestui Retreat al Feminității noastre este: Viața ca o Inițiere întru Puterea Feminină Creatoare.

Asta ar putea sa le pară celorlalți vrăjitorie, si totuși nu e. E doar metafizică. E puterea conștientei, a prezentei si a unei părți mai mari din ce suntem noi cu adevărat.

Conectează-te acum, pentru câteva clipe, cu respirația ta, cu corpul tău și vei simți chemarea pământului tău. Doar așa, ascultându-ți pământul, vei simți dacă acest Retreat este ceea ce ai nevoie acum în viața ta.

Indiferent în ce formă este acum a ta Călătorie Inițiatică, fie că ești de curând mamă, fie că ți-ai început o afacere personală, fie că te-ai căsătorit sau ai divorțat, fie că ți-a murit cineva drag sau treci printr-o boală, fie că intri la menopauză sau ești de ceva vreme în această etapă a vieții tale, fie că renunți la job-ul cu care te-ai identificat atâta vreme conștientizând că ești mai mult decât cariera ta, fie că tânjești după prietenie adevărată… te invit să ai curajul să simți că ești deja în Călătoria Inimii tale. Că această Călătorie a Inimii tale este una Inițiatică. Și te mai invit să-ți dai voie să simți că nu ești singură. Să îndrăznești să aparții unei Comunități. Indiferent care este aceea. Pentru mine ar fi o mare bucurie să alegi Comunitatea Practica Puterii Femininedar sunt conștientă că, până la urmă, nu contează ce alegi. Orice alegere este sacră. Contează să ai încredere în tine și în ceea ce simți. Nu te întoarce însă la ceea ce îți este deja foarte cunoscut, la obiceiuri vechi. Calea de a ieși din orice simți că vrei să ieși este înainte! Cu încredere, pas cu pas, îți creezi Calea Ta. 

În Comunitatea Practica Puterii Feminine fiecare pas îți este recunoscut și onorat. Fiecare rugăciune, împreună cu inima ta, te ghidează către dimensiunea Zeiței care ești, onorându-ți umanitatea. Fiecare pas conștient acordat cu a ta respirație atentă te conectează cu senzațiile momentului prezent unde este mereu claritate și de unde poți naște mereu miracole. Fiecare femeie din Cercul Sacru este o oglindă pentru tine și o prietenă.

În Etica, Aristotel dedică mai multe capitole cugetărilor asupra prieteniei. Ideea sa de prietenie e bazată pe bunătate și frumusețe. Un prieten este o persoană care dorește binele celuilalt. Aristotel recunoaște cum, în complexitatea individului, interiorul său este oglindit șîmplinit în descoperirea și trăirea prieteniei: sentimentele pentru prietenii noștri reflectă sentimentele pe care le avem față de noi înșine. El e conștient de răbdarea necesară pentru a clădi o prietenie adevărată: „dorința de prietenie se naște cu repeziciune, dar prietenia nu. Prietenia este binecuvântarea ce ne încălzește șîndulcește viața: nimeni nu ar alege să trăiască fără prieteni, chiar dacă ar avea parte de toate celelalte lucruri bune”. (Anam Cara )

Tot în cartea Anam Cara, John O. Donohue spune „experiența Anam-Cara deschide o prietenie care nu este rănită sau limitată de separare sau distanță”.

Cât de imprevizibil este totul. Și cât de important este să rămânem deschise și în încredere. În fața a orice vine. În transparență și în iubire. Orice ar fi. Aparent greu, uneori, dar extrem de ușor când alegi să rămâi în Centrul Ființei tale onorând alegerile fiecăruia.

Și, revenind la Anam Cara, „viața este periculos de imprevizibilă  ne spune John O. Donohue  iar oamenii se pot schimba (chiar și cei pe care îi iubim cel mai mult și pretindem că-i cunoaștem cel mai bine), uneori chiar foarte dramatic și pe neașteptate. Amărăciunea și resentimentul pot lua rapid locul afecțiunii și sentimentului de apartenență. Neîncrederea, în cazul unora, și dorința de putere și manipulare, în cazul altora, pot șterge complet trăiri profunde și magice. Fiecare prietenie trece uneori prin valea întunecată a disperării. Acest lucru pune la încercare fiecare aspect al afecțiunii tale. Atracția și magia se pierd. Sensibilitatea față de cealaltă persoană se întunecă și prezențîi devine dureroasă. Dacă puteți trece prin această perioadă, ea vă va putea purifica iubirea, iar falsitatea și nevoile se vor spulbera. Veți descoperi un nou nivel, unde afecțiunea poate crește din nou. (Anam Cara).

Îți ofer, pe durata întregului Retreat  Anam Cara, un cadru de siguranță, de încredere, de iubire, în care să te poți simți liberă a plonja, cu totală încredere, în adăpostul sufletului tău, dezvăluindu-ți adevărata ta esență. În ritmul tău. Împreună însă vom naște Luna din Colina Sacră și ne vom bucura de plinătatea ei pe un cer înstelat cum n-ai văzut niciunde-n lume. Vom soarbe nectar Divin din Calea Lactee reamintindu-ne, astfel, pentru ce am ales să fim în această încarnare. Pentru Aventura numită Viața în corp de Femeie. Este o mare binecuvântare să fim Femei. Nicidecum, un blestem.

Fie ca acest Retreat – Anam Cara să ne aducă fiecăreia din noi încrederea de a întrupa pe deplin Puterea Feminină Creatoare.

Fie să-ți readucă aminte de Eroina care ai fost și continui, în felul tău unic, să fii.

Cu Recunoștință,

AmmaRa

ps. *pentru însoțire individuală sau ședințe de Atingere Terapeutică Integrală poți suna la 0741 038 750