Promisiunea Trezirii » Călătoria Inimii Skip to content

Promisiunea Trezirii

Horia Francisc-Țurcanu

26 octombrie 2022

 

Ne reamintim unii altora Adevărul.
Suntem îngemănați

Entanglement

Traducerea directă a acestui termen este „încurcătură”.
Sintagma de „quantic entanglement” a fost folosită ironic de Einstein, sceptic în fața unor teorii și experimente de laborator care contraziceau câte ceva din Teoria Generală a Relativității. În esență este vorba despre faptul că un foton ”spart” în doi fotoni de o energie mai mică, rămân conectați într-un mod bizar pentru știință, astfel încât orice acțiune asupra unuia dintre ei se manifestă asupra celuilalt, la orice distanță, instantaneu. Ca și cum ar continua să fie un singur foton. Lui Einstein asta i s-a părut puțin woodoo. Ce nu-i plăcea era faptul că viteza maximă calculată de el ca fiind posibilă în acest univers, era aceea a luminii în vid, iar fotonii cu pricina comunicau între ei mai repede decât atât.

Experimentele privind fotonii îngemănați, sau inseparabili au continuat și fenomenul a fost confirmat de nenumărate ori. Poți găsi date despre acestea la o simplă căutare pe net.
Dar ceea ce contează aici nu sunt fotonii din laborator ci implicațiile conceptuale ale acestei descoperiri.

Cea mai enormă este aceea că întregul Univers, tot ceea ce există este… „entangled”, îngemănat, inseparabil, pentru că totul provine dintr-o singură Sursă „spartă” necontenit în miriade de cioburi. Științele și cei mai mari mistici ai umanității sunt de acord. Big Bang sau Sursă a tuturor lucrurilor, puțin contează terminologia, tot ceea ce există este exprimarea unui singur ”punct de lumină” în nenumărate forme. Stelele, planetele și oamenii, pietrele, plantele și animalele, obiectele și aerul și lumina și apa, toate sunt exprimări pe nenumărate niveluri ale acestui Punct devenit Sferă a Existenței.

Mai departe, asemenea fotonilor îngemănați pentru totdeauna din laboratoarele oamenilor de știință, noi înșine suntem îngemănați cu tot ceea ce există. Misticii acestei lumi și ale altora cunosc din propria lor experiență că oamenii sunt structuri de lumină în profunzimea sub-atomică a corpurilor ce par opace. Fiecare gest pe care-l face un om, fie el mental, emoțional, sau fizic, fiecare cuvânt, acțiune sau relație reverberează în Întreg și influențează tot ceea ce există.

Cu alte cuvinte suntem ceea ce suntem într-un spațiu psihic, holografic, în care materia reprezintă spuma întunecată a valurilor marelui ocean al Ființei. Ne aflăm într-o uluitoare sală a oglinzilor, în care realitatea dansează în ritmurile ființei noastre interioare. Trăim ceea suntem în interiorul nostru. Fiecare om, situație, conjunctură din viețile noastre este o oglindire a universului psihic, al gândurilor noastre, o manifestare a atitudinilor și emoțiilor din care este configurată fiecare relație și fiecare acțiune. Modelăm necontenit lumea în același fel în care oceanul modelează suprafața sa vălurită.

A fost nevoie de multă durere pentru a ne da seama într-o bună zi de puterea enormă pe care o folosim pentru a … crea durere. A trebuit să treacă un timp liniar foarte îndelungat pentru a ne da seama că în acest Univers asemenea unui ocean, toate picăturile sunt îngemănate. (Da, termenul de entanglement-încurcătură folosit de Einstein la propriu, este acum folosit cu sensul de îngemănare sau inseparabilitate.)

Suntem inseparabili și fiecare gest pe care-l facem reverberează în marea catedrală a Existenței, astfel încât trăim ca experiență exact modulările lumii noastre interioare.

Gândurile noastre nu sunt private și nici nu pot fi ascunse, ele sunt vibrații care remodelează necontenit nu numai emoțiile și energia noastră vitală, nu numai textura corpurilor noastre și starea noastră de sănătate, ci, prin intermediul relațiilor și al acțiunilor noastre, modelează lumea în care ne aflăm și Universul. Iar acum trăim în dimensiunea orizontală timpuri în care devenim conștienți de această natură îngemănată a tuturor ființelor și lucrurilor, și asta schimbă totul.

Fiul

„Eu și Tatăl, una suntem” spune Christos, în numele său, care este al Omului conștient de adevărata natură a Existenței. „Eu Sunt Adevărul, Calea și Viața” și fiecare dintre voi este, căci „biserica Mea sunt oamenii”.
Adevărul pe care-l percepem, devine Viață, adică experiență, căci noi înșine suntem Calea prin care acest adevăr se întrupează. Legea este una singură, indiferent care este gradul de adevăr pe care noi îl putem percepe și indiferent de felul în care interpretăm acest adevăr, el devine experiență. Viața noastră exact așa cum este și lumea noastră exact așa cum este în fiecare clipă, reprezintă adevărul nostru interior fără nici o excepție.

Nimic din viețile noastre nu este nedrept, pentru că nu există nimic altceva decât noi înșine, această uluitoare Ființă multiplă și singulară în același timp, Întregul, Sursa și nenumăratele sale expresii particulare, îngemănate, împărtășind aceeași Lege.

Sigur, suntem una, toată lumea știe acest mic/mare adevăr devenit un loc comun, după cum toată lumea știe că suntem lumină, tot un loc comun, numai că cea mai mare parte a experienței noastre de viață în această dimensiune trăim în obscuritatea generată de sentimentul separării.

Separarea se referă la atitudinea noastră față de Existență, față de ceilalți, și este modelată la nivelul Inimii. Adică la nivelul Căii cum ar spune marele Maestru al Umanității, Christos. Atât de adâncă este această falie interioară, care ne face să percepem Existența ca fiind diferită de noi, încât am ajuns să concepem Sursa tuturor lucrurilor ca fiind în afara noastră.

Iar acum trăim timpurile extraordinare în care această ruptură între lumea noastră lăuntrică și experiența vieții tinde să se vindece. Sigur, pare o criză generalizată în toate planurile, dar… când nu a avut experiența umană aerul unei crize? Transformarea unei paradigme, a unui mod a privi realitatea are aerul unei crize numai pentru că ne agățăm de trecut. Refuzul schimbării este ceea ce decodăm ca și criză și din acest refuz se naște, încă odată durerea.

Străvechea neputință de a recunoaște că noi suntem aceia care modelăm lumea în care trăim, că suntem va să zică părinții acestei lumi, este aceeași neputință în a recunoaște că avem un Părinte, acel Punct de Lumină în a cărui Răsuflare ne petrecem.
Această neputință este chiar sentimentul separării.

Recunoaștem acum, încetul cu încetul, într-un proces plin de convulsii, că această lume se petrece în interiorul nostru, că fiecare gând modelează experiența noastră de a fi aici, în această dimensiune. Și asta deschide revelația profundă că suntem gânduri în Mintea Tatălui.
Orfanul rătăcitor în această lume realizează, asemenea lui Christos, că el este Fiul.

Ne recunoaștem Puterea, recunoscându-i Sursa.


Maestrul Interior

Veștile bune sau cele rele la început?
Depinde de unde privim, ca să le vedem bune sau rele.

Agățați de trecut și de identități la care nu vrem să renunțăm, pentru că ne temem sau din orice alt motiv, refuzând transformarea necontenită care este atributul întregii Existențe, ne auto-condamnăm la suferință. Ea derivă din lupta cu Respirația universală care animă Întregul.

Lupta, care se naște din separare, din ignorarea acestui Adevăr fundamental, că suntem… entangled, picături ale aceluiași Ocean Conștient, este durere pură.
Din această perspectivă… e de rău.


Conștiința Umanității și a Planetei se află într-un punct de transformare crucială. A ne lupta cu aceasta este a ne lupta cu cele mai profunde și mai vaste dimensiuni ale propriei noastre ființe. Un conflict interior care ne poate conduce în coșmarul celor mai străvechi frici ale experienței umane.

Și mai există cealaltă perspectivă, în care putem, pur și simplu, recunoaște privind în profunzimile ființei noastre lăuntrice, că totul, absolut totul este mișcat necontenit de această Răsuflare cosmică a Ființei. Gândurile noastre sunt asemenea mișcării eterne a valurilor oceanului, cuvintele și emoțiile noastre, personajele și vocile noastre interioare… sunt în mișcare, la fel ca și gesturile, acțiunile și relațiile noastre cu ceilalți și cu lumea.

În acest context, a crede că există ceva imuabil, un fel de „eu” care rămâne fix și separat de marele rest, este un act de … luptă cu Adevărul.

A lupta cu Adevărul este alegerea suferinței.

Este suficient să ne conectăm cu atenție la lumea noastră interioară, să observăm în tăcere fenomenele acestui Univers în sine pentru a ne pune în rezonanță cu Existența. Răsuflarea noastră, actul simplu al respirației și al Atenției revelează apartenența a tot ceea ce suntem la Răsuflarea Universului, a Umanității, a Planetei.

Este primul pas către a permite nașterea Maestrului Interior în propria Inimă.
Maestrul este acea dimensiune a ființei noastre care se recunoaște pe sine una cu Tatăl. Care-și recunoaște Puterea și Sursa din care provine.
Maestrul se recunoaște sine în fiecare ființă, este Acela care se simte entangled, îngemănat, inseparabil de ceilalți și de Existență.

Maestrul Interior al Umanității se trezește.

Cunoașterea

Cunoașterea Legii s-a petrecut dintotdeauna în interiorul Umanității. Mereu au fost oameni care au putut trăi și împărtăși Adevărul cu ceilalți. Această Cunoaștere – foarte diferită de a ști – căci este întemeiată în experiența directă a Adevărului, a fost manifestată în nenumărate momente și spații de experiență ale Umanității. Din ea s-au născut marile curente spirituale ale acestei planete care sunt, toate, exprimări ale experienței fundamentale a Adevărului, în diferite forme.

Omul este o ființă cosmică, universală, care nu aparține doar acestui spațiu/timp.
Această Cunoaștere a fost exprimată în numele lui Om, cel mai spectaculos, de către Christos. În esență, experiența și mesajul său de o superbă simplitate este acela că Omul și Dumnezeu sunt una, că Împărăția este ascunsă în interiorul sacru al fiecărei Inimi întrupate, și că destinul fiecăruia este acela de a re-cunoaște în adâncurile Inimii sale Adevărul.

Mă voi naște în Inima ta, spune El, și în inima oricărui om pregătit să Mă primească.
Acesta este Maestrul Interior care erupe, într-o bună zi, în lumea lăuntrică a fiecăruia, atunci când suntem pregătiți să renunțăm la gândirea separatoare. El este acela care a exprimat pentru prima dată în istoria umanității acestei planete, ceea ce azi numim … entaglement.


Îngemănare. Principiul inseparabilității cuantice.
Numai că nu vorbea despre fotoni, ci despre Oameni.

Școala Maestrului Interior este o exprimare a acestei Cunoașteri care a însoțit dintotdeauna Umanitatea cosmică, universală, în toate dimensiunile, spațiile și timpurile în care ea se manifestă. Poate fi recunoscută cu ușurință, căci conduce întotdeauna către Interior, și tinde să-i reamintească lui Om adevărul despre el însuși, despre propria sa Putere creatoare care curge necontenit, pe fiecare inspirație, din Sursă.

Ea constă în reamintirea Adevărului prin experiența directă a acestuia.
Suntem scântei îngemănate, inseparabile, ale Existenței. Primim totul necontenit, pe fiecare inspirație și remodelăm totul pe fiecare expirație în forma gândurilor, atitudinilor, emoțiilor, relațiilor și acțiunilor noastre.

Singurul examen al acestei Școli este propria noastră viață și felul în care modelăm experiența de a fi aici, acum.

Vindecarea prin Iubire


Iubirea nu poate fi creată, ci doar recunoscută. Vindecarea este chiar recunoașterea îngemănării, a inseparabilității dintre noi toți. A fost marea temă a Școlii Maestrului Interior în 2022 dar este tema vieții fiecăruia dintre noi. Vindecarea gândirii separatoare, vindecarea închiderii, a emoțiilor, vindecarea energiilor vitale și eliberarea lor din constrângerile fricii, vindecarea corpului, vindecarea relațiilor, vindecarea trecutului, vindecarea relației noastre cu această lume, cu Existența, cu Sursa tuturor lucrurilor…

Nu există altă vindecare a experienței vieții, decât aceea prin recunoașterea conexiunii profunde a ființei noastre, în toate dimensiunile sale, cu tot ceea ce există.

Nu e nimic abstract aici. Totul este despre cele mai concrete dimensiuni ale vieților noastre. Există oameni în radianța Școlii care au schimbat totul în viețile lor, care au restaurat prin iubire relația cu diferitele dimensiuni ale propriei lor ființe, și apoi au transferat această vindecare prin iubire în cele mai importante relații, cu partenerii lor, cu copiii lor, cu oamenii din firmele lor, care au vindecat prin iubire frica de a fi în această lume, neasumarea, rătăcirea, depresia și furia, gândirea toxică și repetitivitatea situațiilor din viețile lor.

Lumina Maestrului care este lumina Cunoașterii despre sine se împrăștie fără nici un efort în toate dimensiunile vieții unui om. Strălucirea aurie a Inimii unui om care se trezește transformă totul împrejurul său. El devine asemenea Tatălui, un soare, o sursă de lumină care aprinde la rândul său alte inimi. Aceasta este lumina Conștienței.

Această simplă recunoaștere a Adevărului schimbă totul.

2023

Lumea se schimbă pentru că noi ne schimbăm acum. Lumina se aprinde în interiorul tot mai multor oameni. Dar acest lucru nu se întâmplă decât în urma unei alegeri și unei re-orientări a energiei sacre, creatoare a Atenției, din exterior către interior, în propria Inimă. Întreaga Cunoaștere a Adevărului și întreaga vindecare prin Iubire a lumii este o experiență inevitabilă pentru noi toți. este destinul nostru și este unul singur, pentru că suntem … entangled, inseparabili, îngemănați pentru totdeauna în textura luminoasă a existenței.

Când un singur om trăiește experiența eliberării, o face disponibilă pentru toți. Christos, marele Maestru al Umanității, a trăit-o și acum este timpul pentru fiecare dintre scânteile numite Om. Este timpul tău.

Lumea așa cum o cunoaștem, zguduită de conflicte și crize, reprezintă propriile noastre conflicte interioare. Este suficient să schimbăm perspectiva, să aprindem lumina, să ne recunoaștem… îngemănați. Acesta este momentul și pentru asta suntem aici. Ne-am pregătit un timp liniar foarte îndelungat pentru această transformare a Inimii și acum suntem aici pentru asta.

Ne-am promis unii altora, prin contracte sacre ale Sufletului nostru, că ne vom aminti unii altora Adevărul, că ne vom ajuta unii pe ceilalți să ne eliberăm de vălurile separării și ale rătăcirii, ne-am promis că vom aprinde lumina Cunoașterii și ne vom vindeca împreună. Și asta facem, căci venim aici, în această dimensiune, în stoluri mari, pentru același lucru, și plecăm doar împreună.

Suntem aici, și ne ținem partea noastră de promisiune. Viața este o Școală pentru Maestrul adormit în propria noastră inimă. Nu există încercări pe care să nu le putem trece pentru că realitatea suntem noi înșine. Am restaurat în acest moment crucial al Umanității un Loc în Conștiință, dar și în dimensiunea fizică, în care să-ți poți reaminti Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Pacea care sunt atribute universale ale Existenței.

Dacă ceva rezonează în Inima ta cu toate acestea, este pentru că mulți oameni trăiesc deja această transformare lăuntrică și reconstruiesc complet propria lume. Și când Unul o trăiește, experiența devine disponibilă pentru toți. Devine o chestiune de alegere și credință.

Ți-ai lăsat semne pe care să le poți recunoaște, chei pe care să le poți folosi pentru a-ți reaminti. Le-am păstrat așa cum am promis cândva, și am pregătit Locul în care această transformare de Conștiență să devină experiență. Este un paradis terestru în mijlocul naturii, aproape de Cer și de Pământ. Toate instrumentele sunt aici, pregătite pentru ca tu să le poți folosi acum. 2023 poate fi, pentru noi toți, Momentul.

Suntem îngemănați în experiența acestei transformări, inseparabili, entangled, căci suntem scântei ale unui singur Soare și ne aprindem unii de la alții.

În numele Școlii Maestrului Interior,
A&A

PS. Toate Călătoriile interioare pe care le-am pregătit pentru tine pentru anul 2023 au o singură direcție, această transformare de perspectivă care schimbă totul în viețile noastre. Ele sunt aplicate pe diferite dimensiuni ale lumii interioare și ale vieții, care se exprimă în relațiile noastre cu ceilalți și cu Existența, dar și în creațiile noastre în această lume.

Școala Maestrului Interior este vârful de experiență al fiecărui an și este un parcurs major de transformare în termeni de Conștiență.

Toate workshop-urile, seminarele, programele care se petrec în spațiul Călătoria Inimii sunt expresii ale Școlii Maestrului Interior și sunt menite să acopere întregul spectru al experienței umane aflate în transformare.

Ai aici Calendarul evenimentelor anului 2023.
Entangled!
😊

Nu este nici un comentariu încă, fii tu primul.


Adaugă un comentariu

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii