Întoarcere la Adevărul Interior » Călătoria Inimii Skip to content

Întoarcere la Adevărul Interior

Horia Francisc-Țurcanu

3 noiembrie 2021

Adevărul este, simplu, ceea ce este. Nimic nu poate distorsiona ceea ce este. Chiar dacă este negat, ignorat sau reinterpretat, Adevărul pur și simplu este ceea ce este și nimic nu-l poate schimba în pulsația sa eternă.

Desigur, perspectivele asupra Adevărului sunt nenumărate, atunci când privim lucrurile prin prisma gândirii liniare, căci aceasta privește orice lucru din exterior. Prin intermediul gândirii liniare putem evalua formele lucrurilor, suprafețele lor, dar nu putem pătrunde niciodată în interiorul lucrurilor, al situațiilor, al formelor. Din exterior, orice lucru are o multitudine de nuanțe, și toți cei care-l privesc au o perspectivă diferită asupra adevărului despre acel lucru. Dar asta nu înseamnă că lucrul pe care-l privim își modifică adevărul pentru fiecare. Dimpotrivă, el ne cheamă să ne rafinăm capacitatea de a percepe acest Adevăr.

A gândi despre realitate,

adică a folosi exclusiv gândirea liniară pentru a evalua adevărul, este tot una cu a ne plasa în afara tuturor lucrurilor, a ne separa de ele și a nu le putea simți. Desigur, suntem educați temeinic pentru a face acest lucru și această educație care pune accentul pe judecata asupra realității ne înstrăinează de aceasta. Întreaga structură a personalității noastre liniare, ego, este întemeiată în judecată, adică în plasamentul Atenției sub forma gândirii liniare.  

A ne plasa în afara realității

nu este nici un avantaj. Dimpotrivă. Vom avea o imagine parțială, foarte superficială asupra oricărui lucru, om sau situație. Științele, în versiunea lor strict gânditoare, au crezut foarte mult timp că pentru a cunoaște un lucru acesta trebuie tăiat în bucățele cât mai mici pentru a fi cunoscut. Numai că în felul acesta științele liniare au cunoscut numai dimensiunea materială a lucrurilor, adică tot formele lor. Între timp, științele au evoluat. Iau în considerare dimensiuni subtile, precum energii, spectre de frecvențe și, de vreo sută de ani deja, câmpurile rafinate care stau la baza existenței materiale. Au inventat instrumente pentru a extinde capacitatea de a percepe la nivelul acestor câmpuri de forțe.

Astăzi, tabloul celor mai evoluate științe arată identic cu acela pictat de marii mistici ai umanității. Descrie dimensiunile subtile ale realității materiale și afirmă că materia este o emanație a câmpului cuantic și nu invers. Misticii lumii știau acest lucru dintotdeauna.

Un singur lucru lipsește din consecințele acestor descoperiri asupra naturii realității: schimbarea paradigmei, adică a felului în care noi privim realitatea, ceea ce este, adică Adevărul. Continuăm să privim suprafața lucrurilor, să disputăm la nesfârșit care este adevărul mai mic pe care-l percepem în comparație cu altele și mai ales continuăm să ignorăm cu desăvârșire faptul că

suntem născuți din același Adevăr și că avem în interiorul nostru acces la cele mai subtile dimensiuni ale acestuia.

Paradigma separării de realitate,

în care am fost educați, cedează greu. Am fost educați cu precădere să cultivăm forma liniară a gândirii, și foarte mulți oameni nu au auzit niciodată de celelalte secvențe ale minții. Ei nu cunosc decât secvența de emisie a minții, căci în esență asta este gândirea liniară, așa cum o cunoaștem. Suntem într-o permanentă emisie, un zumzet necontenit al gândurilor și suntem atât de obișnuiți să funcționăm cu Atenția noastră turnată în forma gândirii liniare, încât atunci când survine un moment de tăcere încercăm să-l acoperim rapid cu zgomotul unei noi gândiri liniare.

Astfel devine gândirea liniară casa noastră și devenim o structură numită ego, alcătuită din moduri de a gândi, care creează secvențe de emoții și atitudini, mereu aceleași, și un anumit mod de a ne raporta la realitate. De aici se naște sentimentul nostru de ruptură, sentimentul că ”mai este ceva dincolo de această realitate”, de aici se naște întrebarea ”cine sunt eu cu adevărat”.

Nu putem simți Adevărul despre realitate și nici despre noi înșine, pentru că funcționăm într-un mod al Atenției care, de fapt, nu ne permite percepția Adevărului.

Toate școlile liniare ale acestei lumi așa cum este ea, se ocupă de educația gândirii. Ne învață cum să gândim, ne dă liniile directoare ale gândirii, pretinzând că acestea sunt cheile pentru a cunoaște Adevărul. Este, desigur, fals, căci există nenumărate grade ale Adevărului, unele mai mici ca anvergură și profunzime, altele mai mari, dar nici unul dintre aceste grade de profunzime și anvergură nu sunt accesibile prin gândirea liniară. Căci aceasta se referă doar la suprafețele lucrurilor, plasându-se în exteriorul lor, și nu are acces la profunzime și anvergură, care sunt dimensiuni sferice ale realității.

Adevărul, adică ceea ce este, orice ar fi, se petrece întotdeauna într-o sferă numită Existență.

În zadar deschidem vectori de gândire liniară investigând elementele interioare acestei sfere din exteriorul lor. O linie nu poate conține în ea multiplicitatea unei sfere. Pentru a le cunoaște este nevoie să găsim în noi înșine capacitatea de a simți, de a ne scufunda în dimensiunile rafinate care alcătuiesc sfera existenței și a rezona cu diferitele realități și structuri dinamice ale acesteia. Poate te întrebi de ce

nu se predă în școlile lumii nimic despre natura sferică a ființei și despre faptul că noi suntem născuți și alcătuiți din aceleași câmpuri de vibrație și avem capacitatea înnăscută de a percepe și a modifica în mod natural aceste câmpuri, în orice moment. Acestea sunt cunoștințe despre natura profundă a omului și a existenței care pot fi experimentate oricând de către oricine are întrebări. Un răspuns este acela că dacă noi toți am avea acces la această ”tehnologie” interioară naturală, atunci am avea acces nu numai la Adevăr, adică la ceea ce este, netrunchiat, ci și la modificarea acestuia. (caută articolul Ceea ce nu trebuie să știi …) Imaginează-ți o lume în care oamenii sunt conștienți

de adevărata lor putere de ființe creatoare, născute din esența a tot ceea ce există, o lume în care Adevărul nu poate fi ascuns, pentru că este perceput de către toți. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla cu sistemele de putere ale acestei lumi, care nu umanitatea o servesc, ci pe ele însele, sisteme politice, economice, militare, sociale, imaginează-ți transformările pe care le-ar suferi științele, medicina și educația, felul în care ar servi nu suprafețele lucrurilor, injustiția, abuzul și violența, ci adevărata natură profundă a umanității care nu caută până la urmă decât un singur lucru: bucuria de a trăi, frumusețea, iubirea și adevărul, viața și exprimarea de sine.

Câtă vreme suntem în gândirea liniară nu putem percepe nimic și suntem orbi, prizonieri ai unor raționamente extrem de rudimentare care generează frică și separare, care ne îndepărtează tot mai mult de Adevărul despre noi înșine și despre Existență.

Au existat dintotdeauna Școli ale Adevărului despre Ființă,

în toate timpurile. Și mai există și astăzi. Una dintre ele este Școala Maestrului Interior. În ea se predă nu Adevărul, căci Adevărul nu poate fi predat ci doar trăit, ci mijloacele prin care putem să ne reeducăm percepția asupra propriei noastre ființe și asupra realității. Nu putem modifica decât dimensiunile pe care le percepem direct, cu alte cuvinte nu putem crea decât în dimensiunile care ne sunt accesibile conform gradului nostru de Conștiență.

A fi conștient este a percepe și a crea.

A fi conștient nu înseamnă doar a înțelege relațiile dintre lucruri, ci a le simți și a le transforma, a le modela. Mulți știu despre dimensiunile rafinate ale propriei lor ființe dar nu le pot simți și nu pot lucra cu ele, pentru că a ști nu este destul. A percepe Adevărul într-un grad tot mai profund și tot mai vast,

înseamnă a antrena percepția și capacitatea de a modela în primul rând Adevărul interior care este alcătuit din propria … gândire, din atitudini, cuvinte interioare, emoții și energii bio-fizice, inclusiv expresia lor cea mai densă, corpul. Este un proces care necesită lucrul îndelungat cu Atenția, necesită interiorizare, curaj, determinare, încredere, necesită îndrăzneala infernală de a ieși din turmă, din bunul simț, din rolurile noastre vechi care au fost modelate pentru a supraviețui într-o lume în care ne simțeam neputincioși. Cam asta face o Școală a Ființei.

Este o Școală a Adevărului care nu-ți este servit pe tavă, ca o teorie pe care trebuie să o înveți și să i te conformezi. Este despre a trăi Adevărul tu însuți și despre a avea încredere în ceea ce percepi și exprimi. Este o Școală care se adresează oamenilor suficienți de maturi încât să aibă curajul de a lăsa să se dizolve acea structură numită ego, alcătuită în esență din gândire liniară străină, apoi din emoții și atitudini conforme cu regulile trecutului.

Nimic din ceea ce ai gândit vreodată nu este al tău

Te-ai gândit vreodată că nimic din ceea ce tu consideri gândurile ”tale” nu este ”al tău”? totul ți-a fost servit, picurat în ureche din fragedă pruncie ca fiind ”Adevărul”. Și au fost mereu numai perspective asupra acestuia, trunchieri, așchii care au aparținut celorlalți, masei, culturii în care te-ai născut, conștiința ți-a fost turnată într-o tavă de cozonac standard, o paradigmă pe care nu ai pus-o niciodată la îndoială. Poate ți-a fost lene să-ți pui întrebări, poate te-ai considerat prea mic pentru a afla tu însuți adevărul despre tine, poate ai intuit unele lucruri dar te-ai conformat, ai devenit cetățean disciplinat al acestei lumi, gata să trăiești, să-ți plătești ratele și impozitele și să mori apoi cuminte, la locul tău, după ce ai hrănit lumea cu energia sacră a Inimii tale, pe care nu ai apucat niciodată să o cunoști.

Pe jumătate, lumea aceasta te-a forțat să fii așa cum ești, pe de-altă parte indolența și conformismul tău s-au simțit ca acasă în mediocritatea pe care sistemele o cer, chiar și de la cei mai înalți funcționari ai lor. Adevărata gândire nu are nimic de-a face cu conformismul și mai ales cu liniaritatea. Cei mai mari gânditori ai lumii au refuzat să creadă ce li s-a spus și au plonjat în interiorul lor, au ascultat Existența, au primit inspirația din spațiile vaste ale Minții universale, infinite, de o profunzime și o anvergură inimaginabile pentru bieții vectori liniari care se predau în școlile de sclavi ale lumii. Ei nu au crezut că ”știu” deja de la școlile lor înalte Adevărul, ci s-au deschis pentru a-l primi. Asta înseamnă de fapt ”Inspirație”, la propriu, înseamnă a primi înăuntru spiritul tău, adică o dimensiune a propriei tale ființe de care gândirea liniară habar nu are. Adevărul, care este o nuanță a Existenței, adică a tot ceea ce este, sau a lui Dumnezeu dacă vrei, este Sferic și Pulsatoriu. Tot ceea ce există pulsează, oamenii, stelele, spațiul, atomii și Adevărul … adică ceea ce este. O ființă umană este articulată asemenea Existenței, pulsează și conține în sine toate dimensiunile acesteia. Noi suntem va să zică una cu Adevărul

numai că am uitat să ne acordăm cu el. Mintea pulsează și ea, la fel cu fiecare dimensiune a noastră, dar noi am uitat natura ei pulsatorie. Suntem necontenit în emisie, ca un walkie/talkie stricat, al cărui buton s-a blocat. De aceea nu putem auzi nimic, simți nimic. Existența ne vorbește necontenit, în ea ne-am născut și suntem parte din ea, dar noi nu auzim nimic pentru că perorăm în continuu. Ne e frică de tăcere, deși tăcerea mentală ne-ar deschide porțile percepției și ale adevărului despre lucruri, oameni și situații. De ce ne este frică de tăcere? Pentru că structura fundamentală de ego este gândirea liniară, adică tot ceea ce am fost învățați despre adevăr.

Ne e frică de tăcere pentru că tăcerea este disoluția structurii numită ego și ne umple de spaimă, chiar dacă înțelegem teoretic că Mintea universală este exact această tăcere interioară.

Una peste alta, ceea ce te învață o astfel de școală a ființei, nu este despre Adevăr, ci cum să devii una cu Adevărul,  cum să-l trăiești în tine însuți și cum să-l exprimi în această lume, prin relațiile și creațiile tale.  A deveni una cu Adevărul

este cu totul altceva decât a ști ceva despre acest adevăr. La acest lucru se referea marele Maestru al Umanității spunând ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” referindu-se nu numai la el însuși ci la orice ființă umană. Noi toți suntem Calea, Adevărul și Viața și fiecare dintre noi are de parcurs această Cale magistrală a Conștienței către Adevărul despre Viață. Acesta este Adevărul pe care sistemele acestei lumi, inclusiv bisericile care au devenit ele însele sisteme, îl țin departe de cunoașterea ta.

Privește în lumea noastră acum,

așa cum arată. Acesta este rezultatul ne-trăirii personale a Adevărului despre adevărata noastră natură și despre Existență. O lume în care manipularea și milioane de adevăruri parțiale sunt vehiculate în toate felurile, în care tu nu știi ce să crezi pentru că nu poți să te conectezi direct la Adevăr. O lume a rupturii care reprezintă propria ta ruptură de Existență, lipsită de orice putere pentru tine, pentru că nu poți recunoaște sursa lăuntrică a Puterii, o lume a războaielor, nedreptății și a crizelor care reprezintă propriile tale războaie lăuntrice și propriile tale crize, proiectate pe ecranul sferic al realității. Și totuși, dacă citești aceste rânduri, atunci ești pregătit(ă) pentru Adevăr și pentru a deveni propria ta Cale și a-ți asuma propria ta viață. Sunt deja mulți în această lume care parcurg marea transformare de paradigmă și care trăiesc deja grade de Adevăr tot mai profunde și tot mai vaste. Poate că vei găsi în tine curajul de a face primul pas către asumarea lumii tale interioare și către Adevăr.

***Ei bine, toate acestea despre natura Adevărului și a felului în care el poate fi trăit, au fost declanșate astăzi, ascultând ultima din seria Meditațiilor Vindecătoare ghidate de AmmaRa. Este despre Adevăr, despre înrădăcinarea în propria ființă, despre crearea încrederii în ceea ce simțim, despre validarea Puterii noastre lăuntrice în acest context. Ascultând-o cu ochii închiși, conectat cu … Umanitatea prin cuvintele ei, am simțit importanța momentului acestuia pentru noi toți și pentru această lume. Un moment de uriașă tensiune și confuzie, dar care este o imensă oportunitate pentru noi toți și pentru … tine. Lumea noastră se zguduie din temelii. Dar nu în Adevărul ei, căci acesta este imuabil în profunzimea sa cea mai adâncă, ci în structurile ei, care sunt rezultatul structurilor noastre de gândire. Ele sunt acelea care se clatină și ele se vor prăbuși, pentru că felul nostru de a ne raporta la existență prin gândirea liniară și-a atins gradul maxim de expansiune și de durere. Suntem împreună în această transformare și avem toate mijloacele de a crea o nouă lume. Aceasta este realitatea din care se nasc aceste rânduri, pe care le alătur Meditației Vindecătoare ghidată de AmmaRa, și care se numește Întoarcere la Adevărul interior.

Agnis

Nu este nici un comentariu încă, fii tu primul.


Adaugă un comentariu

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii