Disciplina Prezenței. Creația Conștientă de Realitate » Călătoria Inimii Skip to content

Disciplina Prezenței. Creația Conștientă de Realitate

Horia Francisc-Țurcanu

14 ianuarie 2021

Nu este vorba despre a ne descoperi pe noi înșine. Suntem deja ceea ce suntem. O imensă experiență umană trăiește în interiorul nostru, și din această experiență am creat diferite identități ca răspunsuri la această experiență. Simțim deja că ceea ce suntem depășește cu mult orice identitate. Astfel, este mai degrabă vorba despre a ne crea pe noi înșine, despre a alege între diferitele identități și posibilități de a crea experiență de viață. A trăi conștient e mai mult decât a cunoaște cine am fost. Este despre a re-inventa cine suntem în fiecare moment. Este singurul lucru care aduce bucurie, care ne conectează cu resursele profunde ale Ființei, care deschide porțile viziunii și ale abundenței interioare. Totul începe cu disciplina Prezenței.

Experiență și identitate

Fiecare moment pe care l-am trăit vreodată a lăsat o urmă în identitatea noastră. Ceea ce am devenit este o consecință a experienței de viață, conștiente sau nu. Cât din această experiență de viață este conștientă? Cât ne amintim din această viață? Dar din momentele din preajma nașterii? Dar dinainte de naștere? Cât ne amintim din experiența umană a sufletului?

Toate acestea sunt dincolo de conştienţa liniară, codate în dimensiunile adânci ale ființei. Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de aceste conținuturi, și totuși ele fac parte din mecanismul interior al creării identității pe care ne-o asumăm. Aceste conținuturi sunt de fapt experiență de viață și toate sunt purtătoare de identitate, căci fiecare experiență pe care am avut-o vreodată a fost un răspuns la întrebarea „cine sunt eu?” Fiecare act, fiecare gest, fiecare gând a fost o tușă de identitate.

Psihologia oficială se referă la identitatea liniară, la personalitatea construită ca rezultat al experienței ”conștiente” de viață. Dar confundă conştienţa cu capacitatea de a gândi despre realitate. Cea mai mare parte din realitate nu o gândim, ci o simțim. O percepem, și ea ne influențează profund în construcția identității pe care ne-o asumăm. Structurile de personalitate, ego-ul, sunt rezultatul nu numai al experienței raționalizate a realității, ci în cea mai mare măsură, rezultatul percepțiilor care scapă raționalizării.

De pildă, ceea ce simte un copil mic în raport cu părinții săi este mult mai mult decât ceea ce aceștia comunică în mod verbal și rațional. Un copil simte stările emoționale ale părinților, percepe energii subtile dar și dense pe care le înglobează în experiența sa de viață în mod complet irațional. El va manifesta această amprentă în viața sa ulterioară fără a ști cu exactitate de unde provin aceste tendințe.

Părinții copilului au suferit același proces și înaintea lor alți părinți. Aceasta este componenta trans-generațională a identității care coboară până la originile umanității pe această planetă. Dar mai există o componentă transpersonală, care include diferitele structuri de personalitate trăite în alte vieți de către copil, o componentă arhetipală și altele mai largi încă decât aceasta. Toate sunt scufundate în inconștient și toate influențează răspunsul pe care îl dăm situațiilor de viață. Iar acest răspuns creează identitatea pe care o experimentăm.

Experiența noastră este identitate. A alege liber identitatea pe care ne-o asumăm este a ieși de sub puterea experienței vechi, a ne elibera de răspunsuri prestabilite. A acționa și a re-acționa sunt lucruri diferite. Primul este libertate, al doilea prizonierat în trecut.

Creația conștientă de realitate

Toți oamenii au sentimentul adânc că sunt mai mult decât își amintesc. Este simțirea naturală a experienței depozitată în inconștient. Se apucă să scormonească prin diferite metode apele adânci ale inconștientului în căutarea unei alte identități, mai cuprinzătoare. ”Cine sunt cu adevărat?”. Dar această scormonire nu conduce către o identitate mai cuprinzătoare, ci către una mai veche, și nu neapărat mai largă. Se refugiază din identitatea prezentă într-una a altui timp ignorând complet că momentul prezent include în natura sa, integral, toate identitățile trecute. Așadar căutarea ”adevărului” despre noi înșine este doar un joc interior care de prea multe ori ascunde o neasumare a prezentului, o fugă de prezent.

Adevărul despre ceea ce suntem este conținut în această clipă, în aceste gânduri, în aceste emoții, în aceste atitudini, în această postură pe care o adoptăm în fiecare moment. Întrebarea principală este aceea dacă putem alege sau nu ceea suntem, chiar acum, în acest moment. Dacă am putea face acest lucru nu ar mai fi vorba despre a descoperi ”cine suntem cu adevărat”, ci despre un act de creație conștientă de realitate, de creație a experienței de viață. Ar fi o adevărată magie experiențială. A alege ceea ce dorim să fim schimbă complet paradigma despre noi înșine și despre ceea ce ne înconjoară.

Dar cum am putea schimba realitatea înconjurătoare dacă nu putem administra nici măcar stările noastre interioare? Majoritatea oamenilor aflați în experiență corporală pe această planetă în momentul de față nu pot alege stările psihice, emoționale, energetice și corporale prin care trec. Lipsa de experiență conștientă a realității își spune cuvântul. Suntem identificați cu mintea noastră, iar aceasta reprezintă un strat foarte subțire al realității. Folosim un procent infim din conştienţa noastră, adică din capacitatea noastră de a percepe realitatea interioară și exterioară deopotrivă. Nu întâmplător folosim doar 3% din creierul nostru. Răspunsurile noastre față de complexitatea experienței de viață vin din aceste straturi adânci ale identităților noastre trecute. Prețuim mult experiența noastră din care chipurile am învățat ceva, dar ignorăm că răspunsurile învățate, adică prestabilite, sunt extrem de limitate și ne împiedică să privim realitatea în marea ei complexitate.

* O călătorie interioară în care deprinzi un mod de a percepe realitatea mai profund și mai rafinat* Alegerile tale depind de profunzimea percepției, de felul în care simți experiența vieții* Înveți să administrezi conținuturile mentale, emoționale și energetice ale lumii tale interioare*Sănătatea, relațiile, atitudinile în fața vieții, capacitatea de a-ți împlini visele depinde de Conștiență* Cartea Maestrului Interior este un instrument de transformare a Conștienței

Deasemeni, răspunsurile în fața realității vin din spațiile inconștiente ale ființei, din acele conținuturi trans-generaționale, perinatale, transpersonale care sculptează peisajul interior al ființei. Nu ne dăm seama, dar nu noi alegem, ci părinții, bunicii și strămoșii noștri, fricile lor, experiența lor, sistemele lor de credințe, amestecate cu propriile noastre condiționări izvorâte din experiența altor timpuri. Credem că suntem liberi, că avem liber arbitru, dar suntem complet dependenți de răspunsurile unor identități mai vechi sau mai noi, inconștiente.

Marea transformare de conștiință a acestor timpuri constă în aceea că a devenit posibil să alegem în mod conștient ceea ce devenim, ceea ce suntem.

A alege conștient este echivalent cu a fi capabil să deslușim în peisajul interior stările și răspunsurile venite din vechi identități sau din rezonanța cu mediul în care ne aflăm, și propriile noastre alegeri. Este echivalent cu a avea încredere în noi înșine și capacitatea noastră de a alege felul în care modulăm energia interioară. Este echivalent cu a percepe felul în care stările noastre, mentale, emoționale, energetice și corporale sunt rezultatul propriilor noastre alegeri. Este, cu adevărat, o chestiune de asumare a identității, de atenție permanentă orientată către trăirea interioară și de creație conștientă de realitate. 

Disciplina interioară

În Școala Maestrului Interior, transformarea pleacă de la practica necontenită  și disciplina Prezenței. Aceasta este o stare de Conștiență orientată către simțuri și corporalitate, către percepția energiilor interioare, a emoției și a gândirii. În esență este o disciplină a Atenției. Unde este Atenția mea, acolo este Energia mea, într-acolo este orientată capacitatea creatoare a Ființei mele. Atenția este o formă sacră de energie care curge din noi, din Centrul nostru, din propria noastră Inimă, pentru a crea Realitate pe care o trăim ca experiență de viață. Cu alte cuvinte, viața noastră, calitatea ei, depinde de felul în care noi turnăm energie/atenție în diferitele spații și niveluri le Sferei de Conștiență și experiență pe care o considerăm ”eu”.

Dar Atenția noastră este de cele mai multe ori rătăcitoare. Turnăm energia sacră a Inimii în moduri dizarmonice, în tot felul de lucruri. Unul dintre cele mai tulburătoare lucruri este acela că ne proiectăm atenția în lucrurile pe care nu le dorim, în situațiile de care ne temem, pe care am vrea să le evităm și astfel le energizăm în mod inconștient. De cele mai multe ori Atenția noastră este fie într-un trecut pe care îl criticăm, fie într-un viitor de care ne temem, fie în speculație rătăcitoare. Ne lăsăm mintea să rătăcească aleatoriu. Unul dintre cele mai interesante fenomene ale conștiinței acestor timpuri este acela că instrumentele multimedia, tehnologia și mediile virtuale ne țin mintea și Atenția agățate în spații de cele mai multe ori fără nici o importanță față de prioritățile Sufletului nostru.

Disciplina interioară începe cu disciplina Atenției, cu antrenarea capacității de a rămâne cu Atenția acolo unde dorim, în spațiile în care alegem să creăm realități noi. Toate dimensiunile Ființei se transformă sub puterea creatoare a Atenției. Mintea noastră nu este altceva decât un câmp de atenție modulată. Felul în care gândim creează emoția pe care o experimentăm, atitudinile interioare și posturile corporale. Felul în care ne manifestăm în ceastă lume, în relațiile noastre, în job, în familie, felul în care interacționăm cu mediul este rezultatul final al felului în care gândim despre lume și despre noi înșine.

Credem că gândim liber, dar, pentru marea majoritate a oamenilor, gândirea este un spațiu al locurilor comune, al ideilor, concepțiilor, filosofiilor preluate, al convingerilor de masă, familiale, sociale, culturale etc. Nu există nimic original în acestea, ci doar înregimentare. În plus, peisajul interior al gândirii este modelat de toate dimensiunile inconștiente, de conținuturile adânci ale conștiinței, de identitățile vechi ale noastre, ale părinților noștri și de întreaga noastră experiență transpersonală. Un fel de inerție a Ființei, care ține de capacitatea Conștiinței de a se identifica cu propria experiență, se manifestă prin noi. Suntem sclavii obiceiurilor noastre de gândire, a modelelor emoționale repetitive, ale obiceiurilor de atitudine și comportamentale. Aceasta ne creează un anumit confort numit identitate. Este ego.

Pretindem că dorim schimbarea interioară și descoperirea adevăratei noastre identități, ”spirituale”, dar ieșirea din confortul identității ne umple de spaimă.

Transformarea interioară care se va reflecta foarte repede în viața și relațiile noastre începe cu disciplina Atenției. Re-orientarea Atenției către obiectele pe care le-am ales conștient ne scoate din obiceiurile vechi și din vechi identități. Acestea gândesc realitatea mereu în același fel și tind să o conserve. Nu există alt efort pentru evoluția interioară, decât un efort de Atenție. Suntem pradă emoțiilor noastre, fricilor, inerțiilor care se vor transfera în cele din urmă la nivelul energiilor vitale și al corpului, doar pentru că nu există nici o disciplină interioară a Atenției.

Atenția este creatoare de realitate. Când ne temem de ceva de pildă, acel lucru tinde să se întâmple, pentru că Atenția noastră îl hrănește cu energia sacră a Creatorului, a Inimii. Scenariile halucinante al minții calculând probabilități din frică, tind să se împlinească, datorită acestei capacități creatoare a Atenției. Atenția este energie! Cartea Maestrului Interior este o carte de magie interioară întemeiată pe capacitatea noastră naturală de a modela energia sacră, creatoare a Atenției. Aceasta este sursa creației noastre de realitate. Atenția noastră devine gândire, emoție, corp, relație, acțiune, cuvânt. Într-un cuvânt, devine contextul vieții noastre. A deveni stăpănul Atenției, este a deveni creatorul conștient al întregii noastre vieți. 

Majoritatea oamenilor nu cred că au vreo putere asupra lumii exterioare. Se cred ”un biet om”. Este un pretext pentru a nu își asuma calitatea creatoare a Atenției și a propriei Ființe. Acest lucru începe să se schimbe pe măsură ce umanitatea descoperă propria ei natură și propria putere creatoare.

Toată Calea Maestrului Interior este despre descoperirea și practica acestei capacități creatoare a fiecăruia dintre noi, despre consolidarea Încrederii în această putere naturală a Ființei care se manifestă prin fiecare dintre noi. În plus, Maestrul Interior, adică acea dimensiune a propriei Conștiințe care trăiește în mod direct propria capacitate de a crea realitate, nu este o experiență punctuală, accesibilă doar într-un workshop de Arta Respirației Conștiente sau într-unul de Prezență, ci este o abordare menită vieții de fiecare zi. Maestrul nu trăiește într-un deșert sau într-un vârf de munte, în pustiu, ci printre oamenii acestei lumi.

Trăirea Maestrului Interior este accesibilă tuturor ființelor umane și începe cu disciplina interioară a Atenției și a gândirii, care nu este altceva decât Atenție modulată. Este sursa emoțiilor, atitudinilor interioare, a posturilor și mișcării și relaționării noastre cu această lume. Când devenim conștienți de acest lucru, putem, în sfârșit, alege ceea ce devenim. Abia atunci nu ne vom mai ”căuta pe noi înșine” ci ne vom crea pe noi înșine.

Starea de Prezență

Prezența este o stare de Conștiență centrată în interior, deschisă și sferică. Atenția este defocalizată iar realitatea, experiența vieții, curge la fiecare respirație în interior, în percepție, și emană la fiecare expirație. Atitudinea interioară este un fel de ”da” spus acestei realități sferice, căci aceasta desființează granițele. În mod interesant, în această stare mintea este liniștită, receptivă, în stare de ascultare. Este prezentă, dar ne-modulată. Aș putea gândi în orice moment ceva despre ceea ce simt, dar nu o fac. Mai degrabă ascult realitatea, o las să curgă în mine, decât să plec în investigație mentală a acesteia sau să o torn în clișee.

Această stare deschisă și receptivă numită Prezență, implică în același timp un fel de emisie, un fel de radianță a cărei sursă este Centrul, propria Inimă, care-mi permite nu numai observarea curgerii înăuntru și înafară a realității, ci mai ales modul în care aleg să particip la această realitate sferică. Pare lucru ușor, dar necesită o practică îndelungată această disciplină a Atenției numită Prezență. Tendința care vine din roluri vechi și din obiceiuri este aceea de a răspunde realității, de a re-acționa în modele prestabilite întemeiate pe experiențe mai vechi sau pe clișee moștenite, cultivate îndelung.

Un răspuns proaspăt la dinamica realității, întemeiat pe ceea ce simt chiar acum, este un mod cu totul nou de a trăi. Principalele avantaje ale acestui mod de a ne raporta la realitate sunt ieșirea din gândirea compulsivă, repetitivă, administrarea mult mai eficientă a diferitelor stări emoționale, energetice și corporale și o relaționare cu mediul înconjurător de o profunzime liniștită. Modul conștient de a face alegeri în orice moment schimbă complet încrederea pe care o avem în noi înșine, relațiile noastre și în cele din urmă întreaga paradigmă prin care privim realitatea. Este un proces pe care mulți l-ar numi de ”transformare spirituală”. Noi îl numim mai degrabă un proces de adâncire a percepției, a Conștienței.

Cu cât percepem mai adânc realitatea, cu atât descoperim capacitatea naturală a Ființei de a crea această realitate pe măsura propriei Conștiențe. Este un proces magic, o magie implicită naturii existenței. Descoperim că singurul lucru care ne-a împiedicat să percepem realitatea în acest fel a fost propria noastră inconștiență. Frica noastră de a simți, de a ne deschide în fața acestei realități. Tendința noastră de a ne pierde în gândire, de a rătăci la nesfârșit în labirinturi mentale ne-a izolat de profunzimea și frumusețea realității. Acest lucru se poate sfîrși acum, dacă alegi acest lucru.

Practica Prezenței în orice împrejurare, sau a unei noi Conștiențe, este începutul unui nou mod de a trăi, cu consecințe incalculabile de către minte. Prezența și deschiderea creează în prima fază o stare de bucurie naturală, care nu are un motiv anume, o bucurie de a trăi, de a respira, de a privi, de a percepe, de a ne mișca, de a experimenta realitatea. Bucuria trăirii este un indicator fundamental al deschiderii și al Prezenței. 

Realizăm foarte repede că fiecare moment al existenței este un moment de Creație a cărei sursă suntem noi înșine. Sigur, ne mișcăm și experimentăm o realitate extrem de complexă, care are nenumărate surse – ceilalți oameni și Sursa Divină, dar putem alege modul în care ne raportăm la această eternă creație, modul în care modulăm propria noastră realitate mentală, emoțională, energetică și corporală.

Arta de a trăi conștient seamănă cu surfingul. Este o artă a echilibrului, a Încrederii pe care doar Conștiența o poate aduce. Fiecare gând, fiecare gest, fiecare relaționare cu o ființă umană sau o situație sau un mediu, devine un act de creație și de bucurie intrinsecă. Este punctul în care descoperim că putem schimba realități pe care le consideram imuabile, un datum, în care descoperim că oamenii se schimbă în preajma noastră iar situațiile pare că tind mai degrabă să ne slujească decât să ne fie potrivnice.

Deasemeni este momentul în care din străfundurile ființei noastre iese la suprafață o înțelegere profundă asupra realității și a experienței noastre de viață, ies la suprafață priorități noi, descoperim menirile noastre naturale, fundamentale, vocația pe care cumva am intuit-o dintotdeauna, dar mereu a fost ”ceva mai important de făcut”. Descoperim că nimic nu este mai important decât bucuria de a trăi, de a exista, și că toate ”motivele” care ne-au împiedicat să trăim în acest fel nu au fost decât pretexte pentru a conserva moduri vechi ale existență, roluri, diferite aspecte pe care le-am considerat a fi identitatea noastră.

Se deschide o nouă lume, un nou mod de a privi, în care Prezența este punctul de plecare iar cultivarea ei devine consacrare.

O privire de ansamblu

Lumea în care trăim este zguduită de crize profunde de tot felul, de tensiuni și de frică. Criza globală este expresia nenumăratelor crize personale. Dimensiunea colectivă a Conștiinței nu face decât să reflecte dimensiunile personale.

Am învățat un lucru important însă în lucrul cu stările de expansiune ale Conștiinței, acela că orice criză este un punct de transformare, o imensă oportunitate pentru a pune în discuție perspectiva noastră a asupra realității. O criză în cuplu poate conduce la un salt înainte al relației, pe un nou nivel, cu condiția acestei chestionări interioare care implică detașarea de modelele trecutului. Același lucru este valabil atunci când avem o criză la job-ul nostru. Este modul realității de a reflecta o încremenire în modele care au expirat. Crizele financiare, politice, sociale, militare, dar și crizele personale de orice fel nu fac altceva decât să ne atragă atenția că ne-am identificat prea mult cu modele despre existență și am uitat că existența este curgere eternă, fluiditate și schimbare. 

Scriu aceste rânduri după una dintre cele mai înalte explorări pe care le facem, Arta Respirației Conștiente, iar tema a fost exact acest palier de Conștiență pe care îl descriem în aceste rânduri. Într-un act de magie colectivă, ne-am întors cu fața către trecut și am privit la diferitele momente ale vieții în care am făcut alegeri, iar aceste alegeri ne-au băgat în bucle ale vieții care au durat uneori ani și ani. Alegeri făcute din frică, din nesiguranță de sine, din neîncredere, neputință, din frica de a nu fi răniți și altele asemenea. Am crezut că am ales liber, dar în cele din urmă ne-am putut da seama că frica, închiderea, singurătatea, neîncrederea ne-au limitat capacitatea de a alege. Ne-au condus către crize care, în cele din urmă se dovedesc a fi manifestarea stării din care am ales cândva. Privită din această perspectivă, viața fiecăruia dintre noi devine o necontenită provocare de a redobândi conștiența. Și odată cu ea, iubirea, libertatea, adevărul despre noi înșine.

În același fel, realitatea exterioară, a evenimentelor colective, sunt lumii noastre interioare. E suficient să arunci un ochi un ochi peste știrile zilei pentru a desluși cu precizie principiile identificării, al gândirii compulsive și ale lipsei de Conștiență în fiecare dintre crizele descrise de evenimente. Fiecare criză este expresia unei identificări cu aspecte ale trecutului. Oamenii care ucid în numele unui profet din alte vremuri, alții care decid războaie în numele unui imperiu care nu mai există, țări care dau faliment în identificarea cu modele de existență expirate, persoane care nu vor să renunțe la situații financiare sau politice sau sociale și asta le conduce după gratii.

Prioritățile Sufletului sunt altele decât cele ale structurilor egotice. Acestea din urmă vor siguranță, confort, asigurări pentru totdeauna că formele vor dura. În numele lor se poartă lupte grele. Sufletul nostru vrea altceva: vrea să creeze experiențe noi din care-și trage bucuria și expansiunea. El nu vrea să rămână pe loc, căci este conștient de curgerea universală.

Există un conflict între tendințele Sufletului și cele ale ego-ului, care nu vrea schimbare. Frica îl face să conserve structuri vechi și aceasta este în contrapunct cu curgerea Creației. Ego-ul consideră schimbarea o primejdie, o moarte. Ceea ce vedem împrejurul nostru și le decodăm drept crize, este disoluția structurilor vechi pe care ego le vrea stabile. Această luptă nu este decât transformare. Viețile noastre sunt rupte între aceste două tendințe contradictorii: tendința ego-ului de a conserva și cea a Sufletului de a crea din nou și din nou experiențe prin care evoluează.

Primul pas către eliberare

Fie că ești unul dintre aceia care au explorat profunzimile propriei Ființe vreodată fie că nu, citești aceste rânduri, atunci ceva din tine rezonează profund cu această cale a Conștienței. Maestrul Interior este pe cale să se trezească. Ești unul dintre aceia care pot face schimbarea și care pot declanșa în interior procesul Conștienței. Pentru tine deschid aici porțile unei invitații: aceea de a porni împreună cu noi, pe calea Prezenței care deschide toate porțile. Școala Maestrului Interior este un spațiu în care vei face propriile descoperiri și alegeri.

Practica Prezenței, care începe întotdeauna cu disciplina interioară a gândirii și a emoției, deschide porțile reconcilierii acestor tendințe contradictorii ale interiorului nostru. Maestrul Interior nu este altcineva decât ființa umană conștientă, a cărei privire pătrunde adânc în natura și structura realității pe care o percepe ca pe o dimensiune a propriei sale creații. Arta Maestrului Interior nu este o artă descarnată, ci arta de a trăi, de a crea, de a exprima, de a descoperi bucuria adusă de Creația conștientă, în orice dimensiune a vieții. Aceasta nu este și nu a fost niciodată o teorie sau o filozofie, ci o experiență directă accesibilă oricui alege să o trăiască.

Te invit să te alături acestei experiențe și să descoperi anvergura propriei tale ființe, împreună cu cei asemenea ție. Te voi conduce în spațiul interior în care vei putea vedea altfel. Acolo îți vei putea face propriile alegeri și le vei putea duce cu tine în dimensiunea liniară a realității, atunci când vei coborî. Vei alege ce păstrezi din modul tău de a vedea lumea, și ce vrei să schimbi. Nimeni nu poate face schimbarea în locul tău. A aștepta ”să se schimbe ceva” în realitate este o utopie. Responsabilitatea transformării personale este în sarcina fiecărei ființe umane, pe măsura Conștienței sale. Aceasta înseamnă alegere.

Întregul adevăr despre tine însuți și despre natura profundă a realității este aici, acum. El nu a fost niciodată ascuns de cineva sau ceva. A fost mereu vorba despre neputința noastră de a percepe mai adânc, mai vast, mai rafinat. Asta ne-a ferecat într-o realitate îngustă, impregnată de frică, furie și neputință. Am ajuns să investim infinita capacitate creatoare a ființei noastre în ziduri, separare și crize, să-l căutăm pe dumnezeu în cer și adevărul, iubirea, libertatea și frumusețea vieții să le credem utopii. Ceva s-a copt în adâncurile conștiinței umanității iar adevărul iese la suprafață în fiecare din noi.

Cum ai trăi dacă ai putea percepe totul, dacă ai putea simți integral, dincolo de aparențe, de gândire, de îndoială? Cum ar fi relația ta cu tine însuți, dacă ai ieși de sub imperiul judecății de sine, al neîncrederii, al emoțiilor distructive, al fricii, furiei și vinovăției? Cum ar fi relațiile cu ceilalți, dacă ai putea simți dincolo de măști? Cum ai trăi putând percepe Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Libertatea omniprezente ce alcătuiesc întreaga Creație? 

Crezi probabil că acestea sunt metafore. Dar dacă ceva vibrează profund în inima ta, în corp la aceste cuvinte, atunci să știi că ești pregătit. 

Mă pricep să conduc oamenii în starea naturală a ființei, în Prezență. Am forjat această pricepere într-o mie de explorări împreună cu mulți oameni, pănă când cărarea a devenit un drum larg. Mulți pășesc pe ea acum, trăind adevărul despre ei înșiși și despre realitate. Cu cât mai mulți oameni trăiesc adevărul, cu atât mai puternică și mai eficace este calea. Este o cunoaștere care aparține Umanității, această rasă de îngeri care are curajul nebun de a veni în trup, în materie, de a uita totul pentru ca într-o bună zi să-șți reamintească totul. Eu nu am făcut decât să o simplific, să o esențializez, să o curăț de orice altceva înafară de experiență pură. Adevărul este întotdeauna simplu și accesibil oricui alege să-l trăiască.

Am turnat întreaga experiență a Școlii Maestrului Interior- așa cum am numit-o în aceste timpuri, într-o Carte. Este magică, pentru că umanitatea noastră este magică. Nu avem nevoie de baghete fermecate pentru a trăi așa cum vrem să trăim. Noi suntem magie pură. Adevărul despre noi înșine depășește orice ne-am imaginat vreodată. 

Cartea dezvăluie totul prin experiență. Mi-am folosit priceperea de a-i face și pe alții să aibă experiența adevărului interior, și am creat o Carte care te conduce către deschidere, percepție lărgită și un nou mod de a crea realitate în viața ta.

Am dublat Cartea cu programul online Inițiere în Practica Prezenței.  Nu puteam face altfel decât să împărtășesc mijloacele simple de a transforma capacitatea noastră de a percepe realitatea și de a trăi pe măsura viselor noastre.

Sunt mulți oameni care folosesc deja această tehnologie simplă și sacră de a reveni la sursa întregii realități. Această sursă suntem noi înșine, în orice moment, indiferent dacă suntem conștienți de acest lucru sau nu. Realitatea vieții noastre curge din noi, oricum. Dar un nou grad de conștiență face ca această curgere necontenită să devină un act de creație aleasă. Putem alege ce trăim, cum trăim, ce devenim. Fiecare gând, fiecare emoție, fiecare gest, chiar și o clipire de ochi este un răspuns la întrebarea cine sunt eu. Creația noastră ne definește atunci când devine conștientă. Pănă atunci, suntem frunze în bătaia vântului și a valurilor marelui ocean al Conștiinței.

Agnis

Nu este nici un comentariu încă, fii tu primul.


Adaugă un comentariu

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii