Școala Maestrului Interior 2022 » Călătoria Inimii Skip to content

Școala Maestrului Interior 2022

Maestrul este identitatea noastră cea mai rafinată și cuprinzătoare

care include și transcende toate identitățile pe care le-am creat vreodată. Este sursa întregii experiențe umane. Este Omul primordial, arhetipal, din care se naște întreaga experiență umană a încarnării și în același timp este destinația întregii Umanități.

Expresia fundamentală a Maestrului este Christos, omul care se recunoaște pe sine ca fiu al Tatălui, una cu Sursa tuturor lucrurilor, și în același timp Fiul Omului, al Mamei Pământ. Maestrul este acela care doarme dintotdeauna în Inima fiecăruia dintre noi, așteptând să fie trăit și manifestat. El nu poate fi cunoscut în exterior, căci este un nivel al propriei Conștiințe. Dacă vrei să Mă găsești, coboară în Inima ta. Maestrul este accesibil fiecăruia dintre noi. Este un nivel al propriei conștiințe. Este cauza și destinația fiecărei ființe umane aflată în parcursul său transcendent. Școala Maestrului Interior este eternă. Există dintotdeauna și va exista atât cât Sufletul lui Om va alege experiența trupului pentru a se cunoaște pe Sine. Școala este atemporală și universală, căci este o școală a Ființei, a Sufletului, care se manifestă în nenumărate spații și dimensiuni. Este depozitarul Cunoașterii care derivă din întreaga experiență umană și este alcătuită din toți oamenii care au pășit vreodată pe calea Conștienței.

Întreaga Cunoaștere este accesibilă în interiorul Ființei

În expresia ei încarnată, Școala acestor timpuri pune la dispoziția oricui mediul și instrumentele transcendenței. Deschide spațiul Cunoașterii interioare, susține și conține experiența Ascensiunii căreia îi este menită orice ființă umană. Scopul său este Viața conștientă și transformarea experienței umane într-o experiență a Maestrului. Cel care trăiește la nivelul Maestrului este un creator al propriei experiențe de viață și un slujitor al Umanității. Fiecare ediție a Școlii este unică și irepetabilă, pentru că este emanația unui Moment al umanității. Cunoașterea este una singură, dar felul în care ea este turnată în experiență este unic. Nimeni nu ajunge din întâmplare să întâlnească Școala Maestrului Interior. Momentul în care acest lucru se întâmplă reflectă stadiul de evoluție al sufletului.

Cunoașterea atemporală a Maestrului este accesibilă, dintotdeauna și pentru totdeauna, exclusiv prin experiență directă. Ea se referă la natura ultimă a Ființei și a realității. Experiența Maestrului  transformă lumea interioară a gândirii, percepția asupra realității, exprimările noastre în această lume, relațiile, emoțiile și personalitatea liniară, felul în care ne percepem pe noi înșine și lumea.

Școala Maestrului Interior este o școală a Ființei și a Ascensiunii interioare

Este vârful de experiență al Călătoriei Inimii. Menirea sa este nu numai transcenderea identității asumate, ci o nouă perspectivă asupra realității care schimbă felul în care existăm în această lume.

Ediția 2022 a Școlii este una specială, căci timpurile pe care le trăim nu seamănă cu nimic din ceea Umanitatea a trăit în această lume și în altele. În esență, suntem în mijlocul unei uriașe transformări de Conștiință a Umanității. Ea merge împreună cu o transformare a vibrației acestei planete. Este un proces alchimic care se manifestă în toate planurile conștiinței și din care toți facem parte. Evenimentele exterioare care se manifestă la dimensiunea întregii Umanități, sunt exprimări colective ale proceselor interioare ale fiecăruia dintre noi. O uriașă fierbere mentală, emoțională și de situație iese la suprafață. Dar ea nu este consecința evenimentelor exterioare, ci dimpotrivă, cauza acestora într-un timp foarte îndelungat. Astfel, Umanitatea și fiecare dintre noi se află într-un moment de transformare profundă. Ascensiunea este personală, pentru că implică alegeri, determinare, cunoaștere, curaj și acțiune. Dar procesul este colectiv, pentru că este rezultanta tuturor proceselor personale conjugate.

Semințele plantate acum 2000 de ani de Marele Maestru al Umanității dau roade

Suntem față în față cu noi înșine, oglindiți în imensa oglindă a Lumii. Tot ceea putem percepe face parte din noi și singura schimbare posibilă este în interiorul nostru. Cu alte cuvinte, suntem în vremurile în care fie ne putem transforma lumea lăuntrică astfel încât să devenim Maestrul din noi înșine și astfel să schimbăm lumea, fie vom continua să trăim infernul sclaviei, al micimii și al neputinței. Numai că nu o vom face aici, căci această planetă se transformă din profunzime, schimbându-și vibrația. Ceea ce trăim este o criză de transformare, o calcinare alchimică a experienței vieții, în care umbra iese la suprafață pentru a fi vindecată și transformată. Aceste moment al Umanității este așteptat de foarte mult timp și mulți dintre noi suntem aici, în această viață, în acest timp, în acest corp, în acest context tocmai pentru a trăi această transformare enormă.

Anul 2022 este probabil cel mai important an pe care-l vom trăi în această viață

Niciodată în experiența Umanității eterne, cosmice – căci Umanitatea nu există doar aici și acum – nu a mai fost trăită această transformare la nivel colectiv. Este cu adevărat o Ascensiune, trecerea de nivelul de percepție tridimensional la o nouă calitate a Conștiinței. Este evenimentul pentru care Umanitatea s-a pregătit dintotdeauna. Ar fi putut să nu ajungă în acest punct, dar a făcut-o. Transformarea este ireversibilă, însă nu toți oamenii încarnați pe această planetă vor parcurge procesul până la capăt. Școala Maestrului Interior – așa cum se numește în zilele noastre, a însoțit aventura Umanității un timp foarte îndelungat, susținând procesele inițiatice ale foarte multor oameni în istoria lumii. Corpul fundamental de Conștiință al Școlii este alcătuit din fiecare ființă umană care a pășit vreodată pe Calea regală a Conștienței. Isus a fost un om, dar Christos este dimensiunea colectivă fundamentală a Umanității încarnate, și este o dimensiune a fiecăruia dintre noi.

Școala Maestrului Interior asta a făcut dintotdeauna: i-a reamintit lui Om, oricare ar fi fost vreodată numele său, Adevărul, l-a condus către experiența Maestrului din el însuși, i-a dezvăluit tehnologia alchimiei interioare a gândirii, a emoției și mai ales a Inimii, care este singurul mod în care Maestrul poate fi trăit, singura cheie a Ascensiunii. Iar acum, nenumărate ascensiuni individuale, nenumărate procese transcendente personale au condus la acest moment în care Umanitatea încarnată pe această planetă poate face saltul.

Astfel, acest moment al Umanității, crucial, este și un moment astral al Școlii Maestrului Interior, căci istoria sa este împletită cu istoria Umanității. De aceea această ediție a Școlii din 2022 este una specială. Iar dacă citești aceste cuvinte, atunci și pentru tine este un punct de cotitură. Nu există întâmplări. Doar sincronicități.

O Școală Inițiatică

O inițiere este o experiență care implică toate dimensiunile ființei, menită să conducă la depășirea unor limite interioare sau identități, prin deschiderea față de dimensiunile inconștiente ale propriei ființe și ale existenței. Aceste dimensiuni inconștiente ne sunt ascunse de vălurile identității. O experiență inițiatică dezvăluie straturile inconștiente, cele mai adânci și cele mai înalte, și reașază tot ceea ce credem despre noi înșine și despre natura realității.

Școala Maestrului Interior este o școală inițiatică, de experiență. Deschiderea conștiinței către dimensiunile profunde și vaste este un proces întemeiat în Practica Prezenței. Prezența este sentimentul de a fi, care se dezvăluie dincolo de cine credem că suntem. Este poarta către acel Eu Sunt despre care vorbesc cărțile sacre ale umanității. Este modul în care omul trăiește experiența diferitelor niveluri ale Prezenței, de la cele trans-generaționale, la cele arhetipale și divine. Practica Prezenței este punctul de plecare în toate explorările Școlii Maestrului Interior și baza tuturor transformărilor lăuntrice pe care aceasta le urmărește. Ea dezvăluie structura fundamentală a ființei, care este identică structurii universale a Existenței.

Catedrala

Atunci când prin intermediul Practicii Prezenței omul descoperă spațiul sacru al Inimii, acesta devine centrul experienței sale, și toate dimensiunile propriei sale ființe și ale realității se revelează ca fiind parte din sine. Este sfârșitul proiecției necontenite a Atenției – energia sacră creatoare în forma ei umană în exterior și descoperirea că tot ceea ce am putea vreodată să căutăm se află deja în interiorul nostru. Corpul fizic devine Catedrala noastră, spațiul nostru de creație. Nu mai suntem sclavii gândurilor, emoțiilor și tendințelor noastre interioare care vin din trecut, ci Acela care modelează experiența umană la nivel psihic, perceptiv, senzorial, relațional. Inima devine un altar în care este aprinsă flacăra Conștienței. Corpul fizic devine un templu, o catedrală sacră în care prezența divinității este o realitate directă. Propria noastră viață, oamenii, situațiile, orice configurație de realitate, relațiile, se revelează a face parte din această Catedrală care-și are centrul în inimă. De-asemeni lumea în care trăim și Existența. Catedrala interioară care conține în straturile sale Totul, este forma în care se manifestă conștiența Maestrului Interior. A trăi în corp, în propria viață și în această lume ca într-o Catedrală este a-i recunoaște sacralitatea și mai ales a trăi la nivelul de asumare al Maestrului.

Alchimia Interioară

Se referă la capacitatea, născută din Prezență, de a transmuta energiile diferitelor niveluri ale propriei lumi interioare, și astfel de a transforma calitatea experienței de viață. Gândurile, percepțiile, emoțiile, rostirile, senzațiile, corporalitatea – toate sunt vibrații. Toate pot fi transmutate și transformate și asta schimbă întreaga noastră realitate. Cunoașterea proceselor alchimice din interiorul nostru prin experiență directă, este singura cale prin care putem învăța să schimbăm totul în viețile noastre. Legile Existenței sunt unice. Un om, planeta și Universul funcționează pe baza acelorași legi. Școala Maestrului Interior este o școală de alchimie interioară, experiențială.

Spațiul sacru al Inimii

Conștiența Maestrului poate fi trăită doar fiind ancorați în Inima deschisă. Aceasta nu este o metaforă ci un mod conștient de a fi și de a trăi care deschide percepția și dezvăluie simțirii dimensiuni ale realității care altfel rămân niște abstracții. Școala Maestrului Interior este o Școală a cărei întreagă experiență este întemeiată în trăirea Inimii deschise.

Mulți au auzit despre legea atracției, dar puțini pot lucra cu ea pentru că atracția și reflexia sunt secvențe ale Pulsației universale a Inimii. Nu există una fără alta, după cum inspirația nu există fără expirație. Legea reflexiei spune că întreaga realitate este o reflexie a lumii interioare și că nu putem atrage decât ceea ce suntem în interiorul nostru.

Experiența Inimii deschise este începutul modelării conștiente a realității interioare și a întregii noastre vieți. Maestrul este un om care stăpânește arta modelării interioare și exterioare a realității. Inima unui om este o expresie a Inimii universale a Divinității. Tema fundamentală a Școlii Maestrului Interior 2022 este

Vindecarea prin Iubire. Perspectiva Holografică

Întreaga experiență umană, interioară, relațională și colectivă, este definită de dansul dualităților fundamentale: spirit-materie, divin-uman, cer-pământ, lumină-întuneric, masculin-feminin, trecut-viitor, eu-ceilalți. Dualitățile care se caută etern una pe cealaltă sunt rupte din Întreg și legate prin Iubire. Maestrul integrează dualitățile prin Iubire și aceasta aduce vindecarea fracturii fundamentale pe care o exprimăm în lumea interioară și în viețile noastre. Iubirea vindecă și iubirea nu poate fi înțeleasă, ci numai trăită. Ceea ce trăim acum, personal și colectiv, este expresia ultimă a dansului dualităților.

Singura vindecare posibilă este străvechea … tehnologie interioară a Iubirii.

Singura ieșire din labirintul pe care l-am creat noi înșine este trăirea Maestrului Interior și transcenderea, prin Iubire, o propriilor umbre. Labirintul nu are porți de ieșire, din simplul motiv că este o proiecție necontenită a labirintului nostru interior. Ieșirea este prin Inimă, prin centrul sacru al ființei, din care realitate curge necontenit în formele experienței umane. Această ieșire unică, prin Inimă, presupune o transformare profundă a perspectivei prin care ne privim pe noi înșine și existența, o rafinare a percepției, un grad diferit de Conștiență.

Aceasta este trecerea de la percepția liniară, a formelor, la ceea ce numim Perspectiva Holografică asupra realității. Această trecere este ceea ce Umanitatea trăiește în aceste vremuri fundamentale și acesta este obiectul de studiu, explorare și inițiere al Școlii Maestrului Interior  dintotdeauna. Doar că această transformare a fost posibilă doar individual până acum, iar acum este posibilă transformarea Umanității. Pentru aceste timpuri ne-am pregătit cu toții, și pentru acest proces suntem aici în acest moment, această viață, acest corp, această situație.

Semințele acestei transformări, plantate acum 2000 de ani de Marele Maestru al Umanității, dau roade acum. Dacă citești aceste cuvinte, atunci este foarte probabil ca Școala Maestrului Interior să nu-ți fie străină și să fi venit timpul tău.

În loc de Epilog, un cuvânt de la Agnis & AmmaRa

Suntem fondatorii Școlii Maestrului Interior în aceste timpuri. Consacrarea noastră este acest proces al Ascensiunii interioare, pentru noi și pentru Umanitate, căruia i-am dedicat Viața, cu mult înaintea acestui moment. Suntem aici pentru a deschide porțile Conștiinței pentru aceia care recunosc vibrația Școlii și care aleg să treacă prin Poartă. Suntem mai degrabă slujitorii Templului și al Procesului Ascensiunii, canale prin care curge Cunoașterea Școlii eterne a Marelui Maestru al Umanității. Este tot una cu Maestrul Interior, căci nu se poate exprima decât în profunzimea Inimii. Noi creăm un spațiu de Conștiință în care fiecare poate simți, vedea și alege potențiale noi ale propriei sale ființe. Punem la dispoziția ta minunatele instrumente care derivă din Cunoașterea eternă a Adevărului. Dar nu putem face nimic în locul tău. Alegerea și transformarea sunt ale tale. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, și fiecare dintre voi este, spune Marele Maestru al Umanității, Christos. Fie ca Acum să fie momentul tău pentru a trăi Calea interioară a Inimii, a descoperi Adevărul eliberator și a descoperi Viața nesfârșită care curge prin tine.

A&A

Dacă simți că acesta este momentul Maestrului adormit în Inima ta, care așteaptă dintotdeauna să fie trezit și trăit, atunci scrie-ne la:

office@calatoriainimii.ro

1 Comment


Adaugă un comentariu

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii