Școala Maestrului Interior 10 » Călătoria Inimii Skip to content

Școala Maestrului Interior 10

2024

Adevărul, Calea și Viața

sau 

Arta de a Visa

cu Horia & Elena Francisc-Țurcanu

De aceea vă spun, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.

Marcu 11:24-25

Adevărul

Școala Maestrului Interior este școala eternă a Ființei. Spațiul său de experiență este Inima.

Cunoașterea pe care o deschide este unică și interioară. Adevărul pe care îl mijlocește este experiență.

Trăirea Adevărului despre noi înșine, eliberează.
 
Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Adevărul pe care îl trăiesc ca experiență.

Iubirea

Mijloacele Școlii sunt cele eterne, ale reconectării cu Adevărul pierdut al propriei Inimii, în care se petrece experiența de A Fi.

Starea de Prezență este experiența Adevărului și este o unificare interioară. 

Cu alte cuvinte, mijloacele acestei Școli lăuntrice sunt expresii ale Iubirii. Iubirea este vindecare și reîntregire.

Trăirea Iubirii vindecă separarea și identitatea.

Revelația acestui nivel este acesta:
Eu Sunt Iubirea care face întreaga experiență de A Fi, coerentă.

Frumusețea

Reconectarea lăuntrică cu Întregul deschide perspectiva Frumuseții interioare. Este trăirea raportului dintre multiplicitatea formelor și unicitatea Inimii. Trăirea Frumuseții nu este posibilă fără experiența Adevărului și a Iubirii. 

Toate acestea se petrec în Inimă și aceasta este Școala. Experiența propriei Ființe.

Trăirea Frumuseții propriei Inimi dezvăluie substratul etern a ceea ce suntem.

Revelația acestui nivel este acesta:
Eu Sunt Frumusețea din întreaga experiență de A Fi.
Recunoscând Frumusețea, mă re-cunosc pe Mine.

Pacea

Experiența acestei esențe a ființei revelează dimensiunea Păcii, a echilibrului și a armoniei ascunse în profunzimea Inimii. Rădăcinile Școlii și ale acestei Cunoașteri se află aici, în Centrul experienței de A FI.

Pacea este natura nemișcată, sensibilă și vie din care se naște întregul dans al formelor, ființelor și fenomenelor lăuntrice.

Trăirea Păcii este experiența Maestrului Interior și revelația adevăratei noastre identități.

Inima, Maestrul, Conștiența, Lumina, Sinele, Cristos – sunt tot atâtea nume ale adevăratei noastre naturi.

Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Pacea, echilibrul, armonia, Centrul solar al tuturor lucrurilor, relațiilor, fenomenelor care alcătuiesc experiența mea de A Fi.
Eu Sunt Inima mea – Calea prin care Adevărul devine experiență.

Puterea

Experiența Inimii deschide apoi perspectiva Puterii Creatoare. Fără această experiență, Puterea este ocultată de obscuritățile fricii. Eliberată prin Conștiența Maestrului Interior, Puterea devine instrumentul sacru al Creației numită experiență umană.

Școala Maestrului Interior deschide această poartă a Puterii Creatoare.

Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Puterea creatoare care modelează întreaga experiență de A Fi

Viața

Experiența Puterii Creatoare lăuntrice, eliberată prin trăirea Maestrului Interior, revelează apoi marile mistere ale Vieții. Descoperim sursa lăuntrică a energiilor vitale, a Răsuflării sacre, și un nou atribut al ființei noastre profunde: Viața însăși.

Școala deschide aici marea poartă a cărei revelație sună așa:

Eu Sunt Viața.
Viața mea este Viața lumii și a Existenței. Eu Sunt aceasta.

Creația

Școala lucrează în laboratorul lăuntric, al stărilor, gândurilor, imaginilor, emoțiilor, senzațiilor. Odată trăit acest nivel, al identității cu Viața însăși, se deschide perspectiva Creației. Viața mea este opera mea, această Realitate este o oglindă a celor mai adânci dimensiuni ale Ființei mele. Tot ceea ce mă înconjoară, tot ceea ceea ce pot percepe, gândim imagina, simți, este oglindire a lumii lăuntrice, o manifestare a non-manifestului prin propria mea Inimă.

Revelația acestui nivel poate fi formulată așa:
Eu Sunt principiul Creator în plină Creație. Întreaga Creație este creație de Sine.

Astfel, experiența Școlii Maestrului Interior este structurată pe 7 niveluri de experiență, care sunt și Atributele universale ale Existenței:

Adevărul, Iubirea, Frumusețea, Pacea, Puterea, Viața și Creația.

Maestrul Interior este experiența directă a acestor niveluri și revelația că Atributele universale ale Existenței sunt Stări interioare ale lui Om. Cu alte cuvinte, Maestrul este experiența umană, în corp, a Adevărului despre noi înșine, ca stare interioară ce deschide experiența tuturor celorlalte Atribute universale.

Școala Maestrului Interior este această experiență.

Completitudine

Împlinirea lăuntrică a acestor 7 niveluri de experiență umană, este Inima complet deschisă. Maestrul trăit. Completitudinea. În acest punct al experienței se revelează Bucuria sau Beatitudinea naturală a Inimii. Bucuria liniștită care izvorăște ca sentiment tăcut de A Fi este Conștiență și este natura Maestrului Interior.

Revelația acestei experiențe:
Eu Sunt Maestrul, substratul conștient al întregii mele vieți și al experienței de A Fi.
Totul se petrece în Inima mea.
 

Eu Sunt

Toate aceste niveluri de experiență au fost deja împlinite în interiorul Școlii, în nenumărate timpuri și spații, au fost trăite de nenumărate ori de nenumărați oameni. Ceea ce acum poartă numele Școlii Maestrului Interior este Viața însăși în aspectul ei de Școală a Ființei. Astfel, suntem aici pentru a ne reaminti Adevărul, Iubirea și Frumusețea, Pacea, Puterea, Viața și Creația și Bucuria ca substrat fundamental al propriei Ființe.

Citești aceste cuvinte pentru că a venit timpul să-ți reamintești ce ești, adică Adevărul.

Școala Maestrului Interior desființează ceea ce ai crezut că ești și corectează eroarea cognitivă a propriei tale identități. face acest lucru prin rezonanță cu o experiență a Ființei deja trăită. În aceasta constă Puterea sa.

Orice am crede că suntem, ne pricepem deja să visăm realități și să le trăim ca și context.

Tot ceea ce putem percepe, gândi sau imagina, dori sau experimenta are natura visului. Realitatea înconjurătoare, ce pare diferită de noi și obiectivă, este subiectivă și se petrece în noi înșine. Această paradigmă este aceea a Maestrului Interior.

Noi hrănim necontenit, la fiecare răsuflare, teatrul cosmic numit Existență.

Eu Sunt Calea – adică Inima,
Adevărul – care se petrece în Conștiința mea,
și Viața – adică experiența directă a acestui Adevăr.

Această afirmație a Maestrului dezvăluie natura de vis Ființei și a Realității, natura experienței de A Fi.

Atunci cum se face că viața mea este plină de umbră, obscuritate și frică, de luptă și apărare, de speranță și dezamăgire, de singurătate și rătăcire?

Răspunsul simplu este acela că trăiesc o experiență ce reflectă adevărul minor în care m-am zidit, separarea, adică lipsa de iubire derivată din identitatea asumată.

Obscuritatea este proiecția micului adevăr pe care îl trăiesc. Adevărul ne face liberi.
Maestrul nu este altcineva decât eu însumi trăind Adevărul.

Școala Maestrului Interior 10 – Arta de a visa, nu reinventează capacitatea de a proiecta realități, căci aceasta o ai deja. O folosești necontenit pentru a proiecta propria ta realitate. Viața ta reprezintă cu precizie cine crezi că ești. Școala îți reamintește adevărata ta identitate, aceea de Maestru conștient. Astfel, trăind identitatea cu propria Inimă, Maestrul din tine, viața ta va reflecta lumina acestuia.

Maestrul trăiește în interiorul său Atributele universale ale Existenței, ca stări ale ființei sale. Astfel, Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Pacea, Puterea, Viața și Creația, Bucuria completitudinii, devin realitățile pe care acesta le proiectează pe ecranul Lumii și contextul vieții sale.

Tu ești Maestrul vieții tale și aici începe Arta de a visa Realitatea

Înveți prin experiență lăuntrică geometria sacră a Ființei tale, felul în care din substratul absolut al acesteia, Conștiența, se naște suflul sacru al vieții, iar din acesta dimensiunile numite Minte și Energie Vitală. Apoi vei desluși felul în care Gândul se naște din Mintea Liniștită și se reflectă în apele biofizice ale senzațiilor, creând formele, măștile și rolurile și diferitele identități pe care le-ai trăit.

Conștiența ta, curățată de umbrele ignoranței, adică de obscuritate, iluminează apoi toate mecanismele inconștiente ale proiecției numită realitate, descoperi felul în care Lumina Inimii tale, reflectată de Minte, naște întreaga experiență umană. Trăiești nașterea spațiului și a timpului în propria ta Conștiință și jocul de lumini și umbre al realității orizontale. Cunoașterea care curge prin tine, cel racordat la axa verticală a Școlii deschide o nouă înțelegere a tot ceea ce ai trăit vreodată, desface nodurile identităților, dizolvă marile dualități spirit-materie, lumină-întuneric, masculin-feminin, trecut-viitor, înăuntru-înafară, eu-ceilalți…

În acest punct, experiența Școlii Maestrului Interior, eternă, devine propria ta experiență. Trăiești Adevărul despre tine însuți și despre natura realității și ești pregătit pentru o Creație conștientă. Într-un fel, da, cel sau cea care ai fost se topește, descoperi că respirația ta a fost dintotdeauna Răsuflarea Maestrului din interiorul tău, pulsațiile inimii tale au fost dintotdeauna cele ale Existenței.

Devii una cu toate expresiile Omului, din toate timpurile, care se regăsește pe sine ca expresie Divinității eterne.

Existența și experiența umană se revelează pentru tine a fi oglindiri ale aceluiași Întreg. Pare că ai ajuns la capătul unui drum, că trăiești ceea ce ai intuit dintotdeauna a fi Adevărul, afli prin experiență că întreaga Cunoaștere și întreaga Vindecare sunt aici dintotdeauna așteptând să te trezești și că în profunzimea Ființei tale există, tăcut, etern, nemișcat, pătrunzător în strălucirea sa, adevăratul tău Eu.

Înveți să stăpânești puterea Minții tale, care în forma ei extrovertită a creat lumea în care ai trăit pănă acum, iar în forma ei introvertită, orientată către Inimă, remodelează totul dintr-o singură răsuflare. Arta de a visa lumea se dovedește a fi arta de a modela magma luminoasă a Inimii tale. Stările tale lăuntrice sunt acelea care modelează experiența vieții tale.

Înveți să stăpânești axele de lumină ale Atenției tale, care nu este altceva decât Conștiență în mișcare, instrumentele creației de realitate, prin care lumea interioară a stărilor este proiectată holografic ca și context dinamic al vieții tale. Este eliberarea din identificarea ta cu trecutul, cu gândirea nesfârșită reflectată în labirinturi, eliberarea de frică, separare și singurătate și redobândirea Puterii înnăscute a Maestrului din interiorul tău.

Aceasta este Școala Maestrului Interior 10.
Iar 10 este nivelul transformării complete. Este 1 pe un nou nivel de conștiență.

Un Cuvânt de Început


Inima este una singură, dar strălucirea ei este sursa experienței tuturor. Maestrul este unul singur, dar manifestarea Lui este în fiecare. Lumina e una, umbrele generate sunt nenumărate. În același fel Școala Maestrului Interior, este una singură, iar formele sale în timp și spațiu sunt infinite.

Dacă te întâlnești cu aceste cuvinte, sunt cuvintele tale, potrivite pentru tine. Ele își au sursa în propria ta căutare și sunt un răspuns pentru tine potrivit acestui moment. Nu e nimic misterios, întreaga realitate se petrece în Conștiință, care este numai una, doar formele sale părând individuale. Nu există nimic individual în întreaga Creație. Desființarea acestei încredințări pe care o putem numi ”principiul individualității”, și care este doar o confuzie, este obiectul de studiu al Școlii.

Aceasta este Calea Conștienței, sau a Cunoașterii lăuntrice sau a Maestrului Interior.

Aici este Începutul pentru tine, cel care primește acest Cuvânt.
Amintește-ți, totul se petrece în Inima ta.

Află mai multe despre Școala Maestrului Interior 10

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii