Școala Maestrului Interior » Călătoria Inimii Skip to content

Școala Maestrului Interior 10

2024

 CALEA, ADEVĂRUL  ȘI VIAȚA 
sau
ARTA DE A VISA 

cu Horia & Elena Francisc-Țurcanu

Maestrul este identitatea noastră cea mai rafinată și cuprinzătoare

Include și transcende toate identitățile pe care le-am creat vreodată. Este sursa întregii experiențe umane. Este Omul primordial, arhetipal, din care se naște întreaga experiență umană a încarnării și în același timp este destinația întregii Umanități.

Expresia fundamentală a Maestrului este Christos, omul care se recunoaște pe sine ca fiu al Tatălui, una cu Sursa tuturor lucrurilor, și în același timp Fiul Omului, al Mamei Pământ. Maestrul este acela care doarme dintotdeauna în Inima fiecăruia dintre noi, așteptând să fie trăit și manifestat. El nu poate fi cunoscut în exterior, căci este un nivel al propriei Conștiințe. Dacă vrei să Mă găsești, coboară în Inima ta. Maestrul este accesibil fiecăruia dintre noi. Este un nivel al propriei conștiințe. Este cauza și destinația fiecărei ființe umane aflată în parcursul său transcendent. Școala Maestrului Interior este eternă. Există dintotdeauna și va exista atât cât Sufletul lui Om va alege experiența trupului pentru a se cunoaște pe Sine. Școala este atemporală și universală, căci este o școală a Ființei, a Sufletului, care se manifestă în nenumărate spații și dimensiuni. Este depozitarul Cunoașterii care derivă din întreaga experiență umană și este alcătuită din toți oamenii care au pășit vreodată pe calea Conștienței.

Întreaga Cunoaștere este accesibilă în interiorul Ființei

În expresia ei încarnată, Școala acestor timpuri pune la dispoziția oricui mediul și instrumentele transcendenței. Deschide spațiul Cunoașterii interioare, susține și conține experiența Ascensiunii căreia îi este menită orice ființă umană. Scopul său este Viața conștientă și transformarea experienței umane într-o experiență a Maestrului. Cel care trăiește la nivelul Maestrului este un creator al propriei experiențe de viață și un slujitor al Umanității. Fiecare ediție a Școlii este unică și irepetabilă, pentru că este emanația unui Moment al umanității. Cunoașterea este una singură, dar felul în care ea este turnată în experiență este unic. Nimeni nu ajunge din întâmplare să întâlnească Școala Maestrului Interior. Momentul în care acest lucru se întâmplă reflectă stadiul de evoluție al sufletului.

Cunoașterea atemporală a Maestrului este accesibilă, dintotdeauna și pentru totdeauna, exclusiv prin experiență directă. Ea se referă la natura ultimă a Ființei și a realității. Experiența Maestrului  transformă lumea interioară a gândirii, percepția asupra realității, exprimările noastre în această lume, relațiile, emoțiile și personalitatea liniară, felul în care ne percepem pe noi înșine și lumea.

Școala Maestrului Interior 

este o școală a Ființei și a Ascensiunii interioare

Este vârful de experiență al Călătoriei Inimii. Menirea sa este nu numai transcenderea identității asumate, ci o nouă perspectivă asupra realității care schimbă felul în care existăm în această lume.

Ediția 2024 a Școlii este una specială, căci timpurile pe care le trăim nu seamănă cu nimic din ceea Umanitatea a trăit în această lume și în altele. În esență, suntem în mijlocul unei uriașe transformări de Conștiință a Umanității. Ea merge împreună cu o transformare a vibrației acestei planete. Este un proces alchimic care se manifestă în toate planurile conștiinței și din care toți facem parte. Evenimentele exterioare care se manifestă la dimensiunea întregii Umanități, sunt exprimări colective ale proceselor interioare ale fiecăruia dintre noi. O uriașă fierbere mentală, emoțională și de situație iese la suprafață. Dar ea nu este consecința evenimentelor exterioare, ci dimpotrivă, cauza acestora într-un timp foarte îndelungat. Astfel, Umanitatea și fiecare dintre noi se află într-un moment de transformare profundă. Ascensiunea este personală, pentru că implică alegeri, determinare, cunoaștere, curaj și acțiune. Dar procesul este colectiv, pentru că este rezultanta tuturor proceselor personale conjugate

Semințele plantate acum 2000 de ani 

de Marele Maestru al Umanității dau roade

Suntem față în față cu noi înșine, oglindiți în imensa oglindă a Lumii. Tot ceea putem percepe face parte din noi și singura schimbare posibilă este în interiorul nostru. Cu alte cuvinte, suntem în vremurile în care fie ne putem transforma lumea lăuntrică astfel încât să devenim Maestrul din noi înșine și astfel să schimbăm lumea, fie vom continua să trăim infernul sclaviei, al micimii și al neputinței. Numai că nu o vom face aici, căci această planetă se transformă din profunzime, schimbându-și vibrația. Ceea ce trăim este o criză de transformare, o calcinare alchimică a experienței vieții, în care umbra iese la suprafață pentru a fi vindecată și transformată. Aceste moment al Umanității este așteptat de foarte mult timp și mulți dintre noi suntem aici, în această viață, în acest timp, în acest corp, în acest context tocmai pentru a trăi această transformare enormă.

2024

Niciodată în experiența Umanității eterne, cosmice – căci Umanitatea nu există doar aici și acum – nu a mai fost trăită această transformare la nivel colectiv. Este cu adevărat o Ascensiune, trecerea de nivelul de percepție tridimensional la o nouă calitate a Conștiinței. Este evenimentul pentru care Umanitatea s-a pregătit dintotdeauna. Ar fi putut să nu ajungă în acest punct, dar a făcut-o. Transformarea este ireversibilă, însă nu toți oamenii încarnați pe această planetă vor parcurge procesul până la capăt. Școala Maestrului Interior – așa cum se numește în zilele noastre, a însoțit aventura Umanității un timp foarte îndelungat, susținând procesele inițiatice ale foarte multor oameni în istoria lumii. Corpul fundamental de Conștiință al Școlii este alcătuit din fiecare ființă umană care a pășit vreodată pe Calea regală a Conștienței. Isus a fost un om, dar Christos este dimensiunea colectivă fundamentală a Umanității încarnate, și este o dimensiune a fiecăruia dintre noi.

Școala Maestrului Interior asta a făcut dintotdeauna: i-a reamintit lui Om, oricare ar fi fost vreodată numele său, Adevărul, l-a condus către experiența Maestrului din el însuși, i-a dezvăluit tehnologia alchimiei interioare a gândirii, a emoției și mai ales a Inimii, care este singurul mod în care Maestrul poate fi trăit, singura cheie a Ascensiunii. Iar acum, nenumărate ascensiuni individuale, nenumărate procese transcendente personale au condus la acest moment în care Umanitatea încarnată pe această planetă poate face saltul.

Astfel, acest moment al Umanității, crucial, este și un moment astral al Școlii Maestrului Interior, căci istoria sa este împletită cu istoria Umanității. De aceea această ediție a Școlii din 2024 este una specială. Iar dacă citești aceste cuvinte, atunci și pentru tine este un punct de cotitură. Nu există întâmplări. Doar sincronicități.

O Școală Inițiatică

O inițiere este o experiență care implică toate dimensiunile ființei, menită să conducă la depășirea unor limite interioare sau identități, prin deschiderea față de dimensiunile inconștiente ale propriei ființe și ale existenței. Aceste dimensiuni inconștiente ne sunt ascunse de vălurile identității. O experiență inițiatică dezvăluie straturile inconștiente, cele mai adânci și cele mai înalte, și reașază tot ceea ce credem despre noi înșine și despre natura realității.

Școala Maestrului Interior este o școală inițiatică, de experiență. Deschiderea conștiinței către dimensiunile profunde și vaste este un proces întemeiat în Practica Prezenței. Prezența este sentimentul de a fi, care se dezvăluie dincolo de cine credem că suntem. Este poarta către acel Eu Sunt despre care vorbesc cărțile sacre ale umanității. Este modul în care omul trăiește experiența diferitelor niveluri ale Prezenței, de la cele trans-generaționale, la cele arhetipale și divine. Practica Prezenței este punctul de plecare în toate explorările Școlii Maestrului Interior și baza tuturor transformărilor lăuntrice pe care aceasta le urmărește. Ea dezvăluie structura fundamentală a ființei, care este identică structurii universale a Existenței.

Catedrala

Atunci când prin intermediul Practicii Prezenței omul descoperă spațiul sacru al Inimii, acesta devine centrul experienței sale, și toate dimensiunile propriei sale ființe și ale realității se revelează ca fiind parte din sine. Este sfârșitul proiecției necontenite a Atenției – energia sacră creatoare în forma ei umană în exterior și descoperirea că tot ceea ce am putea vreodată să căutăm se află deja în interiorul nostru. Corpul fizic devine Catedrala noastră, spațiul nostru de creație. Nu mai suntem sclavii gândurilor, emoțiilor și tendințelor noastre interioare care vin din trecut, ci Acela care modelează experiența umană la nivel psihic, perceptiv, senzorial, relațional. Inima devine un altar în care este aprinsă flacăra Conștienței. Corpul fizic devine un templu, o catedrală sacră în care prezența divinității este o realitate directă. Propria noastră viață, oamenii, situațiile, orice configurație de realitate, relațiile, se revelează a face parte din această Catedrală care-și are centrul în inimă. De-asemeni lumea în care trăim și Existența. Catedrala interioară care conține în straturile sale Totul, este forma în care se manifestă conștiența Maestrului Interior. A trăi în corp, în propria viață și în această lume ca într-o Catedrală este a-i recunoaște sacralitatea și mai ales a trăi la nivelul de asumare al Maestrului.

Alchimia Interioară

Se referă la capacitatea, născută din Prezență, de a transmuta energiile diferitelor niveluri ale propriei lumi interioare, și astfel de a transforma calitatea experienței de viață. Gândurile, percepțiile, emoțiile, rostirile, senzațiile, corporalitatea – toate sunt vibrații. Toate pot fi transmutate și transformate și asta schimbă întreaga noastră realitate. Cunoașterea proceselor alchimice din interiorul nostru prin experiență directă, este singura cale prin care putem învăța să schimbăm totul în viețile noastre. Legile Existenței sunt unice. Un om, planeta și Universul funcționează pe baza acelorași legi. Școala Maestrului Interior este o școală de alchimie interioară, experiențială.

Spațiul Sacru al Inimii

Conștiența Maestrului poate fi trăită doar fiind ancorați în Inima deschisă. Aceasta nu este o metaforă ci un mod conștient de a fi și de a trăi care deschide percepția și dezvăluie simțirii dimensiuni ale realității care altfel rămân niște abstracții. Școala Maestrului Interior este o Școală a cărei întreagă experiență este întemeiată în trăirea Inimii deschise.

Mulți au auzit despre legea atracției, dar puțini pot lucra cu ea pentru că atracția și reflexia sunt secvențe ale Pulsației universale a Inimii. Nu există una fără alta, după cum inspirația nu există fără expirație. Legea reflexiei spune că întreaga realitate este o reflexie a lumii interioare și că nu putem atrage decât ceea ce suntem în interiorul nostru.

Experiența Inimii deschise este începutul modelării conștiente a realității interioare și a întregii noastre vieți. Maestrul este un om care stăpânește arta modelării interioare și exterioare a realității. Inima unui om este o expresie a Inimii universale a Divinității. Tema fundamentală a Școlii Maestrului Interior 2024 este:

Calea, Adevărul și Viața sau ARTA DE A VISA

Adevărul
Școala Maestrului Interior este școala eternă a Ființei. Spațiul său de experiență este Inima. Cunoașterea pe care o deschide este unică și interioară. Adevărul pe care îl mijlocește este experiență.

Trăirea Adevărului despre noi înșine, eliberează.

Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Adevărul pe care îl trăiesc ca experiență.

Iubirea

Mijloacele Școlii sunt cele eterne, ale reconectării cu Adevărul pierdut al propriei Inimii, în care se petrece experiența de A Fi. Starea de Prezență este experiența Adevărului și este o unificare interioară. Cu alte cuvinte, mijloacele acestei Școli lăuntrice sunt expresii ale Iubirii. Iubirea este vindecare și reîntregire.

Trăirea Iubirii vindecă separarea și identitatea.

Revelația acestui nivel este acesta:
Eu Sunt Iubirea care face întreaga experiență de A Fi, coerentă.

Frumusețea
Reconectarea lăuntrică cu Întregul deschide perspectiva Frumuseții interioare. Este trăirea raportului dintre multiplicitatea formelor și unicitatea Inimii. Trăirea Frumuseții nu este posibilă fără experiența Adevărului și a Iubirii. Toate acestea se petrec în Inimă și aceasta este Școala. Experiența propriei Ființe.

Trăirea Frumuseții propriei Inimi dezvăluie substratul etern a ceea ce suntem.

Revelația acestui nivel este acesta:
Eu Sunt Frumusețea din întreaga experiență de A Fi.
Recunoscând Frumusețea, mă re-cunosc pe Mine.

Pacea
Experiența acestei esențe a ființei revelează dimensiunea Păcii, a echilibrului și a armoniei ascunse în profunzimea Inimii. Rădăcinile Școlii și ale acestei Cunoașteri se află aici, în Centrul experienței de A FI. Pacea este natura nemișcată, sensibilă și vie din care se naște întregul dans al formelor, ființelor și fenomenelor lăuntrice.

Trăirea Păcii este experiența Maestrului Interior și revelația adevăratei noastre identități.
Inima, Maestrul, Conștiența, Lumina, Sinele, Cristos – sunt tot atâtea nume ale adevăratei noastre naturi.
Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Pacea, echilibrul, armonia, Centrul solar al tuturor lucrurilor, relațiilor, fenomenelor care alcătuiesc experiența mea de A Fi.
Eu Sunt Inima mea – Calea prin care Adevărul devine experiență.

Puterea

Experiența Inimii deschide apoi perspectiva Puterii Creatoare. Fără această experiență, Puterea este ocultată de obscuritățile fricii. Eliberată prin Conștiența Maestrului Interior, Puterea devine instrumentul sacru al Creației numită experiență umană.

Școala Maestrului Interior deschide această poartă a Puterii Creatoare.

Revelația acestui nivel este aceasta:
Eu Sunt Puterea creatoare care modelează întreaga experiență de A Fi

Viața

Experiența Puterii Creatoare lăuntrice, eliberată prin trăirea Maestrului Interior, revelează apoi marile mistere ale Vieții. Descoperim sursa lăuntrică a energiilor vitale, a Răsuflării sacre, și un nou atribut al ființei noastre profunde: Viața însăși.

Școala deschide aici marea poartă a cărei revelație sună așa:

Eu Sunt Viața.
Viața mea este Viața lumii și a Existenței. Eu Sunt aceasta.

Creația

Școala lucrează în laboratorul lăuntric, al stărilor, gândurilor, imaginilor, emoțiilor, senzațiilor. Odată trăit acest nivel, al identității cu Viața însăși, se deschide perspectiva Creației. Viața mea este opera mea, această Realitate este o oglindă a celor mai adânci dimensiuni ale Ființei mele. Tot ceea ce mă înconjoară, tot ceea ceea ce pot percepe, gândim imagina, simți, este oglindire a lumii lăuntrice, o manifestare a non-manifestului prin propria mea Inimă.

Revelația acestui nivel poate fi formulată așa:
Eu Sunt principiul Creator în plină Creație. Întreaga Creație este creație de Sine.

Astfel, experiența Școlii Maestrului Interior este structurată pe 7 niveluri de experiență, care sunt și Atributele universale ale Existenței: Adevărul, Iubirea, Frumusețea, Pacea, Puterea, Viața și Creația.

Maestrul Interior este experiența directă a acestor niveluri și revelația că Atributele universale ale Existenței sunt Stări interioare ale lui Om. Cu alte cuvinte, Maestrul este experiența umană, în corp, a Adevărului despre noi înșine, ca stare interioară ce deschide experiența tuturor celorlalte Atribute universale.

Școala Maestrului Interior este această experiență.

Completitudine

Împlinirea lăuntrică a acestor 7 niveluri de experiență umană, este Inima complet deschisă. Maestrul trăit. Completitudinea. În acest punct al experienței se revelează Bucuria sau Beatitudinea naturală a Inimii. Bucuria liniștită care izvorăște ca sentiment tăcut de A Fi este Conștiență și este natura Maestrului Interior.

Revelația acestei experiențe:
Eu Sunt Maestrul, substratul conștient al întregii mele vieți și al experienței de A Fi.
Totul se petrece în Inima mea.
 

Eu Sunt

Toate aceste niveluri de experiență au fost deja împlinite în interiorul Școlii, în nenumărate timpuri și spații, au fost trăite de nenumărate ori de nenumărați oameni. Ceea ce acum poartă numele Școlii Maestrului Interior este Viața însăși în aspectul ei de Școală a Ființei. Astfel, suntem aici pentru a ne reaminti Adevărul, Iubirea și Frumusețea, Pacea, Puterea, Viața și Creația și Bucuria ca substrat fundamental al propriei Ființe.

Citești aceste cuvinte pentru că a venit timpul să-ți reamintești ce ești, adică Adevărul.

Școala Maestrului Interior desființează ceea ce ai crezut că ești și corectează eroarea cognitivă a propriei tale identități. face acest lucru prin rezonanță cu o experiență a Ființei deja trăită. În aceasta constă Puterea sa.

Arta de a visa realitatea


Orice am crede că suntem, ne pricepem deja să visăm realități și să le trăim ca și context. Tot ceea ce putem percepe, gândi sau imagina, dori sau experimenta are natura visului. Realitatea înconjurătoare, ce pare diferită de noi și obiectivă, este subiectivă și se petrece în noi înșine. Această paradigmă este aceea a Maestrului Interior. Noi hrănim necontenit, la fiecare răsuflare, teatrul cosmic numit Existență.

Eu Sunt Calea – adică Inima,
Adevărul – care se petrece în Conștiința mea,
și Viața – adică experiența directă a acestui Adevăr.

Această afirmație a Maestrului dezvăluie natura de vis Ființei și a Realității, natura experienței de A Fi.

Atunci cum se face că viața mea este plină de umbră, obscuritate și frică, de luptă și apărare, de speranță și dezamăgire, de singurătate și rătăcire?

Răspunsul simplu este acela că trăiesc o experiență ce reflectă adevărul minor în care m-am zidit, separarea, adică lipsa de iubire derivată din identitatea asumată.

Obscuritatea este proiecția micului adevăr pe care îl trăiesc. Adevărul ne face liberi.
Maestrul nu este altcineva decât eu însumi trăind Adevărul.

Școala Maestrului Interior 10 – Arta de a visa, nu reinventează capacitatea de a proiecta realități, căci aceasta o ai deja. O folosești necontenit pentru a proiecta propria ta realitate. Viața ta reprezintă cu precizie cine crezi că ești. Școala îți reamintește adevărata ta identitate, aceea de Maestru conștient. Astfel, trăind identitatea cu propria Inimă, Maestrul din tine, viața ta va reflecta lumina acestuia.

Maestrul trăiește în interiorul său Atributele universale ale Existenței, ca stări ale ființei sale. Astfel, Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Pacea, Puterea, Viața și Creația, Bucuria completitudinii, devin realitățile pe care acesta le proiectează pe ecranul Lumii și contextul vieții sale.

Tu ești Maestrul vieții tale și aici începe Arta de a visa Realitatea.

Înveți prin experiență lăuntrică geometria sacră a Ființei tale, felul în care din substratul absolut al acesteia, Conștiența, se naște suflul sacru al vieții, iar din acesta dimensiunile numite Minte și Energie Vitală. Apoi vei desluși felul în care Gândul se naște din Mintea Liniștită și se reflectă în apele biofizice ale senzațiilor, creând formele, măștile și rolurile și diferitele identități pe care le-ai trăit.

Conștiența ta, curățată de umbrele ignoranței, adică de obscuritate, iluminează apoi toate mecanismele inconștiente ale proiecției numită realitate, descoperi felul în care Lumina Inimii tale, reflectată de Minte, naște întreaga experiență umană. Trăiești nașterea spațiului și a timpului în propria ta Conștiință și jocul de lumini și umbre al realității orizontale. Cunoașterea care curge prin tine, cel racordat la axa verticală a Școlii deschide o nouă înțelegere a tot ceea ce ai trăit vreodată, desface nodurile identităților, dizolvă marile dualități spirit-materie, lumină-întuneric, masculin-feminin, trecut-viitor, înăuntru-înafară, eu-ceilalți…

În acest punct, experiența Școlii Maestrului Interior, eternă, devine propria ta experiență. Trăiești Adevărul despre tine însuți și despre natura realității și ești pregătit pentru o Creație conștientă. Într-un fel, da, cel sau cea care ai fost se topește, descoperi că respirația ta a fost dintotdeauna Răsuflarea Maestrului din interiorul tău, pulsațiile inimii tale au fost dintotdeauna cele ale Existenței.

Devii una cu toate expresiile Omului, din toate timpurile, care se regăsește pe sine ca expresie Divinității eterne.

Existența și experiența umană se revelează pentru tine a fi oglindiri ale aceluiași Întreg. Pare că ai ajuns la capătul unui drum, că trăiești ceea ce ai intuit dintotdeauna a fi Adevărul, afli prin experiență că întreaga Cunoaștere și întreaga Vindecare sunt aici dintotdeauna așteptând să te trezești și că în profunzimea Ființei tale există, tăcut, etern, nemișcat, pătrunzător în strălucirea sa, adevăratul tău Eu.

Înveți să stăpânești puterea Minții tale, care în forma ei extrovertită a creat lumea în care ai trăit pănă acum, iar în forma ei introvertită, orientată către Inimă, remodelează totul dintr-o singură răsuflare. Arta de a visa lumea se dovedește a fi arta de a modela magma luminoasă a Inimii tale. Stările tale lăuntrice sunt acelea care modelează experiența vieții tale.

Înveți să stăpânești axele de lumină ale Atenției tale, care nu este altceva decât Conștiență în mișcare, instrumentele creației de realitate, prin care lumea interioară a stărilor este proiectată holografic ca și context dinamic al vieții tale. Este eliberarea din identificarea ta cu trecutul, cu gândirea nesfârșită reflectată în labirinturi, eliberarea de frică, separare și singurătate și redobândirea Puterii înnăscute a Maestrului din interiorul tău.

Aceasta este Școala Maestrului Interior 10.
Iar 10 este nivelul transformării complete. Este 1 pe un nou nivel de conștiență.

Un Cuvânt de Început
Inima este una singură, dar strălucirea ei este sursa experienței tuturor. Maestrul este unul singur, dar manifestarea Lui este în fiecare. Lumina e una, umbrele generate sunt nenumărate. În același fel Școala Maestrului Interior, este una singură, iar formele sale în timp și spațiu sunt infinite.

Dacă te întâlnești cu aceste cuvinte, sunt cuvintele tale, potrivite pentru tine. Ele își au sursa în propria ta căutare și sunt un răspuns pentru tine potrivit acestui moment. Nu e nimic misterios, întreaga realitate se petrece în Conștiință, care este numai una, doar formele sale părând individuale. Nu există nimic individual în întreaga Creație. Desființarea acestei încredințări pe care o putem numi ”principiul individualității”, și care este doar o confuzie, este obiectul de studiu al Școlii.

Aceasta este Calea Conștienței, sau a Cunoașterii lăuntrice sau a Maestrului Interior.

Aici este Începutul pentru tine, cel care primește acest Cuvânt.
Amintește-ți, totul se petrece în Inima ta.

 

 

În loc de Epilog, un cuvânt de la Agnis & AmmaRa

Suntem fondatorii Școlii Maestrului Interior în aceste timpuri. Consacrarea noastră este acest proces al Ascensiunii interioare, pentru noi și pentru Umanitate, căruia i-am dedicat Viața, cu mult înaintea acestui moment. Suntem aici pentru a deschide porțile Conștiinței pentru aceia care recunosc vibrația Școlii și care aleg să treacă prin Poartă. Suntem mai degrabă slujitorii Templului și al Procesului Ascensiunii, canale prin care curge Cunoașterea Școlii eterne a Marelui Maestru al Umanității. Este tot una cu Maestrul Interior, căci nu se poate exprima decât în profunzimea Inimii. Noi creăm un spațiu de Conștiință în care fiecare poate simți, vedea și alege potențiale noi ale propriei sale ființe. Punem la dispoziția ta minunatele instrumente care derivă din Cunoașterea eternă a Adevărului. Dar nu putem face nimic în locul tău. Alegerea și transformarea sunt ale tale. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, și fiecare dintre voi este, spune Marele Maestru al Umanității, Christos. Fie ca Acum să fie momentul tău pentru a trăi Calea interioară a Inimii, a descoperi Adevărul eliberator și a descoperi Viața nesfârșită care curge prin tine.

A&A


Următoarea ediție 2024

Newsletter

Abonează-te la newsletter și primești un cupon de reducere de 10% pentru prima ta comandă pe site-ul Călătoria Inimii