Școala Maestrului Interior 10

Școala Maestrului Interior 9

Relație și Creație

9 este ultimul nivel al Transformării care conduce către o nouă Realitate: 10

La această ediție sunt ocupate toate locurile
Te așteptăm la ediția din anul 2024

Întreaga Existență este Relație și Creație.
Întregul se pulverizează pe Sine în miriade de ființe, creând. Întreaga Creație este Relația între aceste ființe. Creatorul se trăiește pe Sine. Relație și Creație.

Asemenea Creatorului nostru, suntem Relație și Creație, în interiorul Său. Și al Nostru.
Suntem relația cu gândurile, cuvintele, emoțiile, atitudinile noastre. Și această relație este un act de Creație.
Suntem relația cu corpurile noastre, cu ceilalți, cu lumea, cu Existența. Și acesta este un act de Creație.

Cea mai scurtă definiție a Divinității, dar a lui Om, Fiul, este aceasta Relație și Creație.
Este valabilă aceeași definiție pentru că Dumnezeu și Om sunt una.

”Eu și tatăl, una suntem!”, spune Christos.
”Și asemenea mie, fiecare dintre noi”, spune Maestrul Interior, Christos, cel care se naște în Inimă.

2022 a fost anul Vindecării prin Iubire și al perspectivei Holografice asupra realității.
În esență, ceea ce se vindecă prin Iubire este Relația. Cu noi înșine, cu trecutul, cu gândirea, emoția și corpul, cu ceilalți, cu lumea și cu Dumnezeu.
Iubirea vindecă dimensiunea numită Relație a ființei noastre.
Iubirea este unificare a Relației și disoluția separării între polii care relaționează.
Vindecarea prin Iubire este vindecarea prin a deveni una.

Perspectiva Holografică asupra realității, interioare și exterioare corpului deopotrivă, vindecă dimensiunea de Creație a ființei noastre, și este o consecință a Iubirii. Ființa vindecată de separare vede nu doar formele, ci felul în care acestea curg în Relație unele în celelalte.
Dezvăluie natura miraculoasă a ființei, și faptul că Om, la fel ca și Tatăl său, Întregul, creează la fiecare răsuflare, proiectând ca experiență propria sa lume interioară.

2022 a fost va să zică anul în care orfanul și-a recunoscut Tatăl, spulberându-și singurătatea, vindecând prin Iubire marea Relație între Om și Dumnezeu. Asta a deschis porțile holografice ale Viziunii, și Om a pătruns în profunzimea ființei, acolo unde el modelează visul despre sine și despre propria sa viață. 

Iar acum, 2023 curge în Școala Maestrului Interior cu un nou grad de profunzime și anvergură a experienței de a fi. Avem cheile Împărăției care este în noi. Gândurile noastre creează realitate. Cuvintele și emoțiile noastre modelează lumea, fiecare relație și fiecare creație a experienței noastre de viață.

În 2023 Școala Maestrului Interior urcă în spațiile cele mai rafinate ale Minții, în tăcerea și nemișcarea din care se nasc toate gândurile, cuvintele și stările, pentru a ne reaminti cum să modelăm Visul nostru despre noi înșine, astfel încât să trăim ca experiență de viață ceea ce vrem să trăim.
ȘI în același timp Școala Maestrului Interior coboară în cele mai dense dimensiuni ale Materiei pentru a descoperi astfel că Materia și Mintea, trupul și gândul, se nasc din aceeași tăcută nemișcare. Pătrundem în dimensiunile alchimiei care se petrece necontenit între Spiritul și Corpul nostru, prin Inimă, care este creuzetul întregii existențe.

Pătrundem misterul adânc prin care Om, Fiul, urzește existență cu fiecare gând, cuvânt și atitudine, prin fiecare emoție și fiecare gest, și le toarnă în toate relațiile sale, căci acestea sunt acte de creație a Lumii.

Școala Maestrului Interior este o Școală de Mistere, o Școală a Ființei, o Școală de Alchimie aplicată și de Magie.
Dar în cea de-a 9-a Ediție a Școlii, Maestrul Interior, celălalt nume al lui Christos, ne conduce pe un nou nivel.
9 este ultimul nivel al Transformării care conduce către o nouă Realitate: 10a